Българският началник като такъв

  Започва работният ден. Жи Пе-то влиза в голямата зала с компютрите. Всички му се радват. Някои дори тихичко подпяват по гласа на вървежна песен, „Жи пееее“ – подпяват. „Жи Пе-то спира пред всеки трима-четирима души и вдъхновено пита „Как сте, върви ли, има ли…