Кметове и наместници се настаняват незаконно в общински жилища

  Кметове, заместник-кметове и кметски наместници се настаняват в резервни общински жилища вместо семейства със социални и здравословни проблеми. Местните власти са осигурили тази възможност на градоначалниците, като са приели съответните текстове в общински наредби за отдаване под наем и закупуване на общински имоти. Това…