Сметната палата: Архитектурното наследство е застрашено

Архитектурното културно наследство е застрашено, сочи одитен доклад на Сметната палата. Документът е свързан с дейностите по опазване и поддържане на архитектурното наследство в градска среда, извършвани от Министерство на културата и от Националния институт за недвижимо културно наследство. Обхванат е периодът 1 януари 2015…