Забраната за строежи и земеделска работа в „Комплекс Калиакра“ остава

Издадената от министъра на околната среда и водите Нено Димов заповед, с която се въвежда забрана за земеделие и други дейности в части на защитена зона “Комплекс Калиакра” остава да действа. Това стана ясно след края на срещата на Димов, премиера Борисов и вицепремиера Симеонов…

Министър Димов отмени заповедта за защитена зона „Калиакра“

  Министърът на околната среда и водите Нено Димов отменя заповед РД-526 от 21 юли 2017 г., с която въведе забрани за определени дейности в рамките на разпространение на природно местообитание 62СО Понто-сарматски степи от защитена зона „Комплекс Калиакра“, част от европейската мрежа Натура 2000….