Честваме 133 г. от Съединението – акт на народна воля срещу Великите сили

На 6. септември България чества 133 г. от обединението на Княжество България и Източна Румелия. Със собствени усилия и срещу волята на Великите сили българите поправят несправедливото решение на Берлинския конгрес от 1878 г., с което България се разделя на Княжество България и Източна Румелия….