По декларациите ще ги познаете. Ама наистина ли?

  Декларациите, които заетите с управлението на държавата подават, показват от години едно и също – няма обеднели от това занимание. Напротив, благосъстоянието на тази група хора бележи твърда тенденция към покачване и това може да види всеки в сайта на Сметната палата. Както се…