Европейският парламент задейства процедурата за санкции над Полша

Ситуацията в Полша крие риск от сериозно нарушаване на европейските ценности, включително на правовия ред. Затова Европарламентът реши (ЕП)да подготви формално искане към Съвета на Европа, който да активира превантивния механизъм, предвиден в чл. 7.1. от Договора за Европейски съюз. Решението е взето с 438…