Бъдещи журналисти пишат по темата „Дишай“

По темата „Дишай“ пишат бъдещите студенти във Факултета по журналистика на Софийския университет. Писменият изпит продължава три часа, а броят на заявилите участие в изпита кандидат-студенти е 433. Контролните теми, които бяха изтеглени, са със заглавия „Четящият човек“ и „Ние и другите“. След обед в…