След 50 г. оставаме под 5 милиона

Българите ще бъдат под 5 милиона души след 50 години, сочи прогноза на Евростат.  От 7.1 милиона през 2016 г. се очаква да бъдем едва 4.9 милиона през 2070 г. С цели 40% до 2060 г. пък ще намалее населението в трудоспособна възраст. Основни причини за тази…