Галъп: Българите избират сигурността пред правата

   Събитията в Турция предизвикват сериозна тревога и това води до радикални нагласи сред българите по отношение на гласуването в тази страна. Всякакви идеи за ревизия в обхвата на гласуване в чужбина срещат подкрепа – без българите да са особено запознати с темата. Оценката за…

Предлагат уседналост за всички видове избори

  Министерството на правосъдието предлага законодателни промени, които предвиждат уседналост за всички видове избори. Ако бъдат приети в този вид, промените ще позволят на избори да гласуват само граждани, които са живели в България най-малко 3 месеца преди датата на вота. Предлаганите текстове са публикувани…

Галъп: Българите не одобряват двойното гражданство

  50% от българите оценяват работата на служебния кабинет като по-скоро успешна, а 33% – като по-скоро неуспешна. Засега в масовите нагласи служебният кабинет явно успява да удържа положителната си стартова инерция. 80% от българите се съгласяват с твърдението, че не трябва да се допуска…