Защо прогнозата на БАН за замърсяването на въздуха не познава

Моделът, който използват в Националният институт по метеорология и хидрология включва само прогнози за атмосферния въздух, но не и за битовите замърсявания в града. Това е причината за разминаването в прогнозата на учените от Българската академия на науките и реалните данни за замърсяването на въздуха…