Не вярвам. Не им вярвам на тези

  Подписали са се за някакъв манифест, възвание, движение или нещо подобно. Нещо такова. В името на българската култура, в полза на българската култура, за спасението на българската култура или нещо такова. Подобно. Чета имената им. Доста познати хора. Дори лично познати. С повечето съм…