Секретно бюро към главния прокурор е пазило 13 свидетели в чужбина

Бюрото за защита на свидетели към главния прокурор на България  – едно от най-тайните подразделения на българското обвинение, е обезпечило сигурността на 31 души по 13 дела през 2017 г. От тях  11 са от предходни периоди, а 2 са делата, открити през 2017 г….