Миграционната криза и ЕС

Международна конференция в София по проблемите на миграционната криза и нейното влияние върху ЕС.

Център за почасово предоставяне на услуги стартира в Община Добричка

Целта на проекта е подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Добричка, давайки им право на избор, независимост и достойнство, посредством разнообразни почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда.

ОБРАЗОВАНИЕТО: ГОЛЯМ, МНОГО ГОЛЯМ БУШОН

В българската администрация, важи правилото от маркетинга „когато е сбъркана стратегията, виновни са подизпълнителите“, т.е.  с отказа да поемат отговорност, образователните експерти показват, че грешката е техническа, а вината за големия брой двойки е на учителите и учениците. Но и да бяха я поели – най-много щяха да изгонят един-двама чиновници.

Адв. Валентина Каменарска: Не вярвам, че сме роби или покорни жертви, които да търпят докрай

Разговор за това как практиката за кариерното израстване на съдиите у нас изкривявя принципа да се произнасят с решения, взети по вътрешно убеждение.

Филантропът Йохей Сасакава – „Доктор хонорис кауза“ на СУ „Св. Климент Охридски“

На тържествена церемония в Аулата на Университета, председателят на Фондация „Ниппон“ Йохей Сасакава бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

С наши пари и решение на правителството: ВОДОПРОВОД ЗА МОРСКИТЕ САРАИ НА ДОГАН

Днес правителството взе решение, с което прехвърли безвъзмездно 22 дка от горския парк "Росенец" на община Бургас. http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl… Терените са необходими на общината за изпълнението на проект "Водоснабдяване и канализация на Лесопарк "Росенец", зона "Хижи", с който се предвижда извършването на реконструкция на съществуващата водопроводна…