Новите изисквания към веригите са факт: 90% от основните храни ще са български

Новите изисквания към веригите са факт: 90% от основните храни ще са български

Те са длъжни да осигурят специални места за мляко, риба, яйца, мед, плодове и зеленчуци родно производство

 

90% от млякото и млечните продукти в магазините на търговските вериги трябва да са български. Изискването е записано в предизвикалото скандал между веригите и земеделския министър Десислава Танева правителствено постановление, което вече е публикувано.

„В търговските обекти по чл. 1, ал. 1 (на веригите) задължително се предлагат мляко и млечни продукти, произведени изцяло от българско сурово мляко в предприятия от група 12, секция IX (млечни продукти) от Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход на Българската агенция по безопасност на храните.

Количествата от мляко и млечни продукти, произведени от регионални производители и количествата, произведени изцяло от българско сурово мляко, които се предлагат в търговския обект, общо не могат да бъдат по-малко от 90% от целия асортимент от мляко и млечни продукти, предлагани в обекта“, пише в Постановление №70 на Министерския съвет от 14 април за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България, в търговските обекти, представляващи вериги от магазини.

Веригите имат 14 дни от приемането на ПМС 70, за да изпълнят както това, така и останалите изисквания на правителството. А те са: в срока – който вече тече – да обособят места за продажба на произведени от регионални производители:

– мляко и млечни продукти от българско сурово мляко;

– риба и рибни продукти;

– прясно месо;

– яйца;

– пчелен мед;

– пресни сезонни плодове и зеленчуци.

ПМС 70 разрешава продажбата и на други хранителни продукти на регионални производители на обособените за целта места. От проекта е отпаднало изискването за регионална продукция да се отдели 1/2 от площта на съответния магазин. Вместо това пише, че обособените места за продажба „следва да са с площ – достатъчна за излагане и продажба на съответните хранителни продукти“, както и че там трябва да има обозначение, че предлаганите продукти са регионално производство.

Всички нови изисквания към веригите ще са в сила до 31 декември 2020 г., пише още в текста.

Според документа под „вериги от магазини за самообслужване за продажба на дребно на храни и нехранителни стоки“ се имат предвид тези, които разполагат с повече обекти в повече от три административни области на страната.

„Регионални“ пък са производители „с място на осъществяване на дейността на територията на административната област, в която се намира съответният търговски обект, или на територията на съседна граничеща с нея административна област“.

Веригите ще са длъжни да купуват директно от регионалните производители, от които им е забранено да изискват каквито и да било плащания във връзка с предлагането на продуктите им за продажба. Веригите ще трябва да платят продуктите в 14-дневен срок.

Контролът по изпълнението на новото постановление се възлага на БАБХ.

 

Категории Акцент, ОбществоЕтикети ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio