Игра с валутния борд

Игра с валутния борд

Внесен в типичния стил за управляващите от ГЕРБ законопроект – на тъмно, без предварително оповестяване, без обществено обсъждане и без мотиви предизвика паника за фиксирания курс лев – евро .

Става дума за текст, внесен от председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова (ГЕРБ), който е допълнение на чл. 29 от ЗБНБ, отнасящ се за фиксирания валутен курс на лева спрямо германската марка, а след това и на еврото.

За поправката, внесена от Стоянова и нейни колеги от ГЕРБ между първото и второто четене на друг закон чрез преходни и заключителни разпоредби, писа българското издание „Икономист“. Изданието видя в това „теоретичен риск за валутния курс“, а темата беше развита и в други медии. Безпокойство предизвика предложението в закона да се запише, че от датата на влизане на България в чакалнята на еврозоната, което се очаква в края на април, официалният курс на лева към еврото трябва да е равен на курса, договорен по съответните резолюции между ЕЦБ и държавите от еврозоната плюс Дания, тоест теоретично да се даде възможност за натиск за обезценка на националната валута.

Бившият вицепремиер в кабинета „Борисов 2“ Ивайло Калфин коментира пред Еuroactiv, че с предлагания нов механизъм до влизането в еврозоната от България може да се поиска конфиденциално преразглеждане на валутния курс. На практика се появява валутен риск заради отказа от фиксиран курс и преминаването към поддържан в канал от минус 15 до плюс 15% от еврото, казва той и предупреждава, че това ще се отрази на инвестиции, печалби, спестявания и т.н.

В неделя вечерта с идентично съобщение Министерството на финансите и Българската народна банка обявиха, че подкрепят предложението. „Целта на законопроекта е да се осигури съответствие на вътрешната нормативна рамка с европейската нормативна рамка, регулираща административния процес и оперативните процедури за одобряване на валутните курсове в условията на Валутно-обменния механизъм (ERM II). Това съответствие е задължително условие за присъединяване към Валутно-обменния механизъм“, се казва в прессъобщението от двете институции.

Все пак е странно, че подобно предложение за промяна в закона не идва от Министерския съвет, както би било логично. Единственото логично обяснение, че с избрания от ГЕРБ подход се спестява време, както и се заобикалят нормативните изисквания за съгласуване и обществено обсъждане за подобен законопроект.

Категории Акцент, Пари, Финанси

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio