БАН: Oфициалният език в Македония е писмено-регионална норма на българския език

БАН: Oфициалният език в Македония е писмено-регионална норма на българския език

 

Oфициалният език в Република Северна Македония е писмено-регионална норма на българския език. Това посочва ръководството на Българската академия на науките в позиция, провокирана от приетата от Македонската академия на науките и изкуствата „Харта за македонския език“.

В „Хартата за македонския език“ академиците в Скопие са изброили „исторически и езикови аргументи“ в защита на официалния книжовен език на Република Северна Македония като „отделен самостоятелен език с континуитет и генеалогия“. Събранието на Македонската академия на науките и изкуствата е приело документа на 3 декември.

Заради хартата ръководството на Българската академия на науките е поискало становища от три института – Института за български език, Кирило-методиевския научен център и Института за исторически изследвания.

„Континуитетът на т.нар. македонски език всъщност е континуитет на българския език, който и без наличието на политически рамки през епохата на Българското възраждане се развива и кодифицира на широка народна основа, запазвайки връзката с традицията. В обективната наука нашият целокупен език, независимо от това дали е на старо или на ново място, или съществува под различни форми (книжовни, писмено-регионални, диалектни и др.), вече столетия наред е известен с народностното си име единствено като български език“ – пише в становището на Института за български език на БАН.

„Главното характерно качество на общия ни език е неговата аналитичност – сред всички останали славянски езици единствено българският е аналитичен. Като славянски език единствено българският, вкл. диалектите в Македония, притежава членна (задпоставна) форма, единствено той е загубил някога развитата си падежна система, единствено той образува сравнителна и превъзходна степен при прилагателните, някои съществителни и глаголи с частиците по- (+думата) и най- (+думата), единствено той има двойно лично местоимение“ – посочват от Института за исторически изследвания.

На свое заседание днес Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН е определило хартата на Македонската академия на науките и изкуствата за  „невярна и неприемлива“ позиция, „вредяща на отношенията между двете съседни страни.“

БАН ще акцентира, че „официалният език в Република Северна Македония е писмено-регионална норма на българския език“ с поредица от събития, „които да получат широка обществена и медийна разгласа не само у нас, но и в чужбина.“

„Фактите изискват специално внимание, поради което за становището на БАН ще бъдат официално уведомени както Народното събрание на България, така и висшите държавни институции“, пише още в днешното решение на ръководстовото на Българската академия на науките.

 

Категории Акцент-2, ОбществоЕтикети , , ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio