В България живеят най-нещастните хора в Европа

В България живеят най-нещастните хора в Европа

Белгия, Холандия, Австрия и Финландия са страните с най-щастливото население, сочи проучване на Евростат

През 2018 г. над 62% от хората в ЕС на 16 и повече  години заявяват, че са били щастливи през цялото време (14%) или по-голямата  част от времето (48%) през последните 4 седмици. Това сочат публикувани днес данни на статистическата служба Евростат.

В сравнение с 2013 г. делът на щастливите хора в ЕС се  е увеличил с над 2 пункта. Белгия, Холандия, Австрия и Финландия са страните с  най-щастливо население – над три четвърти от хората (76% в всяка страна)  посочват, че са се чувствали щастливи през цялото и по-голяма част от времето  за последните 4 седмици. Следват Люксембург, Испания и Дания.

На обратната страна на скалата най-ниско ниво на щастие е регистрирано в Латвия (31%), следвана от България (35%), Хърватия (42%),  Литва (45%), Гърция и Румъния (по 46%).

В отделно проучване Евростат отбелязва, че нивото на  удовлетвореност от живота варира значително в общността, като на дъното е  България. Граждани на ЕС са били запитани „Като цяло колко сте  удовлетворени от живота напоследък?“, като отговорът е по скала от 0 до 10, при  която 0 е „изобщо не съм удовлетворен“, а 10 – „напълно удовлетворен“.

Най-високо ниво на удовлетвореност е регистрирано във  Финландия – 8,1 пункта, следвана от Австрия (8), Дания, Полша и Швеция (по 7,8).  За сравнение България се класира последна с 5,4 точки.  След страната ни е Хърватия (6,3), Гърция и Литва (по 6,4). Унгария (6,5) и  Латвия и Португалия (по 6,7).

 

 

Категории Акцент-2, ОбществоЕтикети ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio