Депутатите приеха правилата за избор на нов антикорупционен шеф

Депутатите приеха правилата за избор на нов антикорупционен шеф

 

Със 150 гласа „за“ и 3-ма въздържали се депутатите приеха процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, предаде БГНЕС.

След приемането на правилата започва да тече 14 дневен срок, в който депутати могат да предложат кандидати, мотивирайки номинацията си. Те трябва да имат юридическо образование и 10 години юридически стаж. Самите кандидати пък имат 7-дневен срок да внесат писмена концепция за работата си като председател на комисията и декларация за имотното си състояние и конфликт на интереси. Изборът на нов антикорупционен шеф включва и проверка за принадлежност към Държавна сигурност, а след това предстои изслушване на кандидатите от ресорната комисия. Това ще стане на открито заседание, което ще бъде излъчено и в през интернет страницата на НС. За избран се счита кандидатът, получил повече от половината гласове на комисията. Ако двама кандидати получат еднакъв брой гласове, се прави ново гласуване. Ако и след него не може да бъде избран кандидат, се обявява нова процедура.

На 10 октомври парламентарната комисия за борба с корупцията стартира процедурата с приемането на правила за избора на новия председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Пламен Георгиев подаде оставка като шеф на антикорупционната комисия в последния ден на юли 2019 г. и още същия ден оставката му бе одобрена от Народното събрание. Напускането на поста беше свързано със скандала с терасата на апартамента му в София, върху която – според Столична община, има построени незаконни постройки.

 

 

Категории Акцент-2, ОбществоЕтикети ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio