„Атака“ предложи забрана на магистратските организации

„Атака“ предложи забрана на магистратските организации

 

Забрана на професионалните организации на магистратите предложиха депутати от „Атака“. Те са внесли това предложение за промяна в Закона в съдебната власт (ЗСВ) преди второто четене на правителствения проект за изменения в него, съобщава „Лекс“.

Волен Сидеров, Павел Шопов, Явор Нотев и Станислав Станилов искат цялостно пренаписване на чл. 217 от ЗСВ, който да гласи, че съдиите, прокурорите и следователите не могат да образуват и да членуват в професионални и неправителствени организации. Пълният текст ТУК

Според депутатите членствата на магистрати в професионални и неправителствени организации ги поставят под натиск на външни интереси.

„В настоящия момент е изключителна грешка във връзка със статута, правата и задълженията им възможността и те да участват в такива организации. Практиката многократно показа, че магистратите чрез участието си в професионални и неправителствени организации често се оказват под изключителен натиск на външни интереси.

Съдебната система е особена система, която е близка по своя характер с други консервативни и особени обществени системи, в които не се разрешава, по разбираеми причини, участието на служителите им в професионални организации с нестопанска цел“, се казва в лаконичните мотиви.

Депутати от групата на „Обединени патриоти“ (от която „Атака“ вече не е част), начело с Валери Симеонов, пък възраждат идеята за ограничаване на източниците на финансиране на магистратските организации.

Тя беше лансирана за първи път през 2017 г., но не „мина“. Тогава предложението беше организациите на съдиите, прокурорите и следователите да се издържат само от членски внос и дарения от членовете им. След дипломатическа намеса от представители на държави от Европейския съюз, както и от САЩ, обаче поправката беше оттеглена.

Сега патриотите Валери Симеонов, Искрен Веселинов и Христиан Митев искат в чл. 217 ЗСВ да се запише, че източници на имуществото на магистратските организации могат да бъдат „само членски внос, имуществени вноски и дарения от техните членове, както и средства по програми и фондове на Европейския съюз, както и средства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм“. Както и изрично да се регламентира, че „не се допуска друго финансиране или предоставяне на имущество под каквато и да е форма“.

Мотивите им са, че така ще се осигури в максимална степен невъзможността за външна намеса и ще се укрепи независимостта на магистратите. „Естеството на магистратската професия, правораздаване, съответно държавно обвинение и надзор за законност, налага въвеждането на определени ограничения по отношение на финансирането на професионалните сдружения на магистратите. С предлаганите ограничения на финансирането се охранява общественият интерес за безпристрастност и независимост при изпълнение на задълженията от българските магистрати“, твърдят вносителите.

 

Категории ОбществоЕтикети , ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio