Тъмната страна на личността

Тъмната страна на личността

Социалният живот води до безброй ситуации, в които хората трябва да си вярват един на друг. От обикновени семейни работи до светски въпроси като търговските преговори между световни лидери в един конфликтен глобализиран свят – всички тези случаи изискват доверието и надеждността на ангажираните лица. Но как хората с антисоциални черти на личността се държат при такива обстоятелства? Ново изследване на международен екип от поведенчески икономисти и социални психолози от Университета в Лайден хвърля светлина върху този въпрос.

Доверие, санкции и антисоциални личности

Изследването показва, че антисоциалните личности имат малко доверие на другите, освен ако нямат възможност да ги санкционират затова, че са предали доверието им. Ако съществува такава възможност, те сурово наказват ненадеждното поведение. В същото време самите те се държат много ненадеждно и предават доверието на другите, ако не се страхуват, че ще бъдат санкционирани. Като цяло тези хора демонстрират специфична комбинация от поведения и убеждения, които показват тяхната увереност, че другите споделят техния антисоциален мироглед.

Извличане на профила на антисоциалната личност

Участниците в изследването първо попълнили поредица от въпросници за личността, от които изследователите извлекли профила на антисоциалната личност, свързана с безскрупулност, липса на емпатия и високи нива на поемане на финансов и социален риск. При взаимодействието им в ситуации, изискващи доверие и надеждност, личностите с такъв профил ярко се отличавали с описаните по-горе поведения.

Антисоциални на всеки етап

„Нашият базиран на данните подход се оказа учудващо удачен за ясното идентифициране на чертите на антисоциалната личност”, казва Ян Енгелман от Амстердамския университет. „Профилът на антисоциалната личност много последователно нагаждаше поведението си на всеки етап от „играта на доверие”: 1. за решения дали и колко да вярва; 2. за решения дали и колко да отвръща на доверието на друг играч и да се държи надеждно и 3. за решения дали и колко да наказва ненадеждното поведение”.

Приемане на споделен мироглед

Личностите със антисоциални черти се приспособявали стратегически към липсата или наличието на санкции и по този начин успявали да спечелят значително повече от другите. Така постоянният и уникален отговор на наказанията, наблюдаван сред антисоциалните личности, предполага, че те приемат, че техните партньори във взаимодействието споделят антисоциалния им мироглед и се адаптират според това. Тези констатации потвърждават, че за някои хора способността да приписват умствени състояния на другите (наричана „теория на ума” от специалистите по социална неврология) може да се повлияе силно от тяхната личност.

Статията е публикувана в phys.org

 

Категории Акцент-2, Мнения, Цивилизация

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio