Кой колко плаща и получава от ЕС

Кой колко плаща и получава от ЕС

Кой колко дава и кой колко получава от общия бюджет в Европейския съюз (ЕС). Това е един от основните въпроси, който периодично се поставя в страните от ЕС. Особено в година с избори. Би Би Си хвърля повече светлина върху разпределението на доходите и разходите.

С приключването на европейските избори едно от най-големите предизвикателства пред ЕС ще бъде договарянето на следващия му бюджет.

На всеки седем години ЕС се съгласява с дългосрочен план за разходи. Всички лидери на ЕС трябва да се споразумеят за това единодушно, така че преговорите обикновено отнемат много време.

Последният седемгодишен план беше договорен през 2013 г. за периода 2014—2020 г. И за първи път в историята на организацията реши да намали разходите в реални условия.

Въз основа на дългосрочния план всяка година представителите на 28-те правителства и на Европейския парламент съгласуват точните подробности за годишния бюджет на ЕС,

Разгледахме най-новия бюджет за 2017 г., за да разберем до каква степен всяка от страните от ЕС допринесе и получи от ЕС.

Обединеното кралство е нетен вносител в бюджета на ЕС. С други думи, той допринася повече за бюджета на ЕС, отколкото получава от него.

През 2017 г. други девет страни също бяха нетни донори са:

Германия
Франция
Италия
Холандия
Австрия
Финландия
Швеция
Дания
Ирландия

С нетен принос от 12.8 млрд. евро Германия е най-големият донор, следван от Обединеното кралство със 7.43 млрд. евро (6.55 млрд. евро).

Бюджет на ЕС за 2017 г .: Нетни вносители / ползватели

Всяка страна плаща същия дял от националния си доход в бюджета на ЕС, така че по-богатите страни плащат повече и по-бедни по-малко. Някои страни, като Обединеното кралство, плащат по-малко, защото получават отстъпка.

ЕС също така взема 75% от митата, селскостопанските мита и таксите за захар, събирани от всяка държава-членка, когато стоките влизат в митническия съюз.

ЕС изразходва средствата за широк кръг проекти, но около три четвърти от бюджета всяка година се насочват към две основни области: земеделие и развитие на по-бедните райони на ЕС. Така че по-бедните страни и тези с много ферми получават повече.

Полша е най-големият нетен получател от бюджета на ЕС, следвана от Гърция, Румъния, Унгария и Португалия.

Люксембург и Белгия, две от най-богатите страни от ЕС, също са в списъка на нетните бенефициенти на бюджета на ЕС, тъй като получават голяма част от финансирането за администрацията. Много институции на ЕС като Европейската комисия и Европейският парламент се намират там .

Колко е това на човек?

Бюджет на ЕС за 2017 г .: Нетни вносители / ползватели на глава от населението 2017

Ако цифрите за нетни донори и получатели са изчислят на глава от населението се появява различна картина.

Най-голям нетен вносител в бюджета на ЕС на глава от населението е Холандия, следвана от Швеция, Германия, Дания и Обединеното кралство на пето място.

Люксембург е начело в списъка на нетните получатели на човек, тъй като голям брой институции на ЕС се намират в страната с население под 600 000 души. Другите най-големи получатели са Литва, Естония, Гърция, Унгария и Латвия.

Колко е това като процент от БВП на всяка страна?

Бюджет на ЕС за 2017 г .: Нетни вносители / ползватели като дял от БВП

Нидерландия плаща най-голям дял от брутния си вътрешен продукт (БВП). През 2017 г. неговият принос към бюджета на ЕС е 0,47% от БВП.Германия е на второ място в списъка, следвана от Швеция и Великобритания.

В другия край на скалата са държави като Литва, България и Унгария, които получават между 2.5% и 3% от своя БВП от бюджета на ЕС.

Категории Акцент-2, Икономика, Пари, Планета, Финанси

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio