От 1-ви юни отпадат ограниченията за работа в Швейцария

От 1-ви юни отпадат ограниченията за работа в Швейцария

От 1-ви юни отпадат ограниченията за работа на българи в Швейцария. Ще можем при наличие на работно място да пребиваваме свободно в тази страна. Това стана възможно, след като правителството на Швейцария прие решение за отмяна на квотите за пребиваване на граждани от България и Румъния.

По данни на миграционните служби към края на март 2019 година в Швейцария има около 11 400 българи.

При тримесечна заетост българите не трябва да кандидатстват за получаване на разрешение за пребиваване. Необходимо е обаче да бъдат регистрирани от своя работодател по електронен път.

Но при започване на работа за повече от 3 месеца в една календарна година служителят трябва да получи разрешение за пребиваване срещу представяне на своя трудов договор.

Разрешението е валидно за цяла Швейцария и дава право на смяна на професията или работното място. За да бъде получен такъв документ, желаещите трябва да си направят адресна регистрация в общината по местоживеене и да заявят получаване на разрешение за пребиваване. Необходими са лични документи и трудов договор. Срокът да се случи това е до 14 дни след пристигането в Швейцария, като трябва да е преди заемането на работното място.

Разрешенията са два вида – за краткосрочно и за продължително пребиваване.

 

Тези, които искат да работят в Швейцария като самостоятелно заети, трябва също до 14 дни след пристигането си да направят адресна регистрация в общината по местоживеене и да заявят получаване на разрешение за пребиваване за извършване на самостоятелна заетост. Тя се осъществява след получаване на разрешение, което е с 5-годишна валидност.

Категории Планета

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio