Съдебно решение задължи Фонд „Земеделие“ да обяви получилите финансово подпомагане

Съдебно решение задължи Фонд „Земеделие“ да обяви получилите финансово подпомагане

Върховният административен съд (ВАС) задължи Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) да обяви одобрените заявления за финансово подпомагане. Решението на съда е от 8 май и е по искане на Антикорупционния фонд.

Съдебният спор възникна след решение на ДФЗ от 27 октомври 2017 г., с което се отказва предоставяне на поискана по реда на Закона за достъп до обществена информация. Заповедта за отказа  е подписана от предишния изпълнителен директор на фонда и настоящ земеделски министър Румен Порожанов.

Тогава от ДФЗ уточняват в отговор до АКФ, че исканата информация „нито е свързана с обществения живот в Република България, нито ще ви даде възможност да си съставите собствено мнение за дейността на ДФЗ – разплащателна агенция“. Решението за отказ беше обжалвано пред Административен съд – София-град (АССГ), който потвърди, че в случая се касае именно за обществена информация и заявителят има право на достъп до нея.

От своя страна ДФ „Земеделие“ обжалва решението на АССГ пред ВАС, който в крайна сметка приключи окончателно делото в полза на АКФ без право на обжалване.

„Документацията, предмет на съдебния спор, съдържа важна информация за критериите, условията и реда, по който ДФ „Земеделие“ одобрява заявления за подпомагане. Тази информация наистина е с висок обществен интерес, защото огласяването ѝ дава възможност за преценка законосъобразността на решенията на ДФЗ“, коментираха от правния отдел на АКФ.

Категории Акцент-2, Общество

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio