Общини незаконно са въвели такси за бране на диворастящи гъби и билки

Общини незаконно са въвели такси за бране на диворастящи гъби и билки

Законът за горите предвижда, че е възмезден само добивът на дървесина и разпореждането с нея

 

Общини незаконно са въвели такси за хората, които искат да събират гъби, билки, борина, сено и смола от горите. Това е само едно от десетките нарушения, на които се е натъкнала Върховната административна прокуратура (ВАП) при мащабната проверка на наредбите на местната власт, свързани с опазване, стопанисване и ползване на общинските гори.

Открити са нарушения на закона в 80 такива наредби.

По отношение на таксите за събиране на различни недървесни продукти, от ВАП посочват, че те са в разрез със Закона за горите, който предвижда, че е възмезден само добивът на дървесина и разпореждането с нея.

„По този начин от общинските съвети се отнемат права, признати от законодателя“, обясняват от държавното обвинение.

Разкрити са случаи, в които се овластяват кметове на общини да ограничават или да забраняват достъпа до определена горска територия.

Според Закона за горите обаче извършването на такива действия – целящи опазването и защитата на горските територии и дивеча или в интерес на здравето и безопасността на гражданите, е правомощие на шефа на регионалната дирекция по горите. Затова направеното от местната власт представлява недопустимо изземане на нормативна компетентност.

Нарушения са констатирани и при въведените от общините правила за промяна на предназначението на гори, като в тях предвиждат кметът или инвеститорът да съгласува това само с комисия в Изпълнителната агенция по горите.

„Същевременно по силата на Закона за горите промяната на предназначението на поземлени имоти в горски територии извън тези, които са публична държавна собственост, се извършва: от комисия в регионалната дирекция по горите – за поземлени имоти в горски територии с площ до 50 декара, попадащи в териториалния обхват на дейност на съответната регионална дирекция по горите или от комисия в Изпълнителната агенция по горите – за останалите. Ето как  чрез „подбиране“ от общинския съвет на органа, пред който кметът или инвеститорът прави искане за предварително съгласуване, се потъпква законодателното разрешение“, завяват от ВАП.

От прокуратурата са се натъкнали и на разпоредби, които предвиждат разрешение на кмета за движението в горски територии и на камиони и каруци. А всъщност това разрешение се дава от шефа на регионалната дирекция по горите. По този начин е „присвоена“ чужда компетентност.

Някои общини пък искат депозит за издаване на разрешение за движение по горски пътища.

Нарушения са открити в наредби в Перник, Пазарджик, Ловеч, Плевен, Кюстендил, Габрово, Поморие, Севлиево, Банско, Разлог, Асеновград, Карлово, Самоков, Своге, Етрополе, Чепеларе, Трявна, Дряново, Угърчин, Чипровци, Априлци, Гърмен, Тетевен, Мездра, Елена, Девин, Борино, Панагюрище и др.

 

 

Категории ОбществоЕтикети , , ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio