Управляващите избраха хора без опит за надзор на застраховането и капиталовия пазар

Управляващите избраха хора без опит за надзор на застраховането и капиталовия пазар

Мария Филипова и Илиана Христова вече са зам.-председатели на Комисията за финансов надзор(КФН), след като номинациите им бяха одобрени от Народното събрание. За тях гласуваха 113 народни представители. След гласуването двете положиха клетва пред народните представители.

Мария Филипова ще ръководи „Надзор на инвестиционната дейност“, а Илиана Христова ще отговаря за управление „Застрахователен надзор“.

От парламентарната трибуна новоизбраният председател на Комисията за финансов надзор (КФН) Бойко Атанасов представи кандидатурите на своите заместници.

„За да се справим и със сериозното предизвикателство със системата „бонус-малус“, на КФН е необходим твърдо отстояващ позицията си лидер, с ефективни комуникационни умения при дискусии с всички заинтересовани в процеса страни. Аз съм убеден в способностите на Илиана Христова, тъй като неведнъж е показвала качества при справяне с кризисни ситуации и навременна комуникация към всички заинтересовани лица“, каза Атанасов.

„Посоката, която ще следваме има за цел да създаде клиент-центриран подход в сферата на застраховането, при който основният акцент е върху видимостта към новите идеи, осведомеността за посоките за действие и възможностите за бърза двупосочна комуникация с гражданите по основни, важни за обществото теми“, заяви Христова при представяне на своята концепция, цитирана от „Нюз.бг“.

Илиана Христова беше досегашен управител на НАП-София. Те е човекът, през който преминават ревизиите на зам.-предеседателя на ГЕРБ Цветан Цветанов и на майката на ДПС депутата Делян Пеевски. Христова няма никакъв опит в застраховането.

Представители на сектора коемнтираха пред „Срудия Трансмедия“, че са силно притеснени от попадането на човек без познания и какъвто и да е опит на високо регулативно ниво.

Сред мотивите си да номинира Илиана Христова за ръководител Управление „Застрахователен надзор“ Бойко Атанасов посочи нейните опит и идеи. „Те са от ключово значение за справяне с последствията от фалита на застрахователна компания „Олимпик“, както и в изпълнение на обещанието за ограничаване и превенция на подобни случай в бъдеще“, каза Атанасов.

Анализаторският опит бе сред основните мотиви за избор на Мария Филипова за зам. председател на Управление „Надзор на инвестиционната дейност“. Досега тя беше председател на Комисията по хазарт.  В представянето си Атанасов наблегна на над 10-годишния опит на Мария Филипова в правната сфера, което е: „предпоставка да притежава широки познания и опит в анализирането, проучването и предприемането на дейности относно новоприети регулации, оптимизиране на съществуващи закони и подобряване на административните процедури“.

Повишаване на ликвидността на капиталовия пазар и осигуряване на възможност за финансиране на нови дружества чрез него са акцентите, които Филипова вижда в работат си. В програмата й се цели: „ускоряване на растежа на икономиката в средносрочен план и подобряване имиджа на България на международната карта на регулаторните органи в небанковия финансов сектор, както и по-доброто позициониране на България на „инвестиционната карта на Европа“.

В нейната концепцията има 3 основни сфери на развитие спрямо посочените по-горе казуси и тяхната значимост за капиталовия пазар в България: регулаторна дейност и контрол, намаляване на административна тежест на капиталовите пазари чрез мерките за оптимизация на процесите и дигитализация, както и международно сътрудничество и обмен на добри практики и международно позициониране на България с цел привличане на нови инвеститори и на работа на екипи по европейски програми за развитие на капиталовите пазари в ЕС.

 

Категории Акцент, Икономика, Пари, Финанси

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio