Сметната палата: Архитектурното наследство е застрашено

Сметната палата: Архитектурното наследство е застрашено

Архитектурното културно наследство е застрашено, сочи одитен доклад на Сметната палата. Документът е свързан с дейностите по опазване и поддържане на архитектурното наследство в градска среда, извършвани от Министерство на културата и от Националния институт за недвижимо културно наследство. Обхванат е периодът 1 януари 2015 г. – 30 юни 2018 г. Докладът определя дейностите като неефективни и неефикасни.

„Стотици къщи и сгради с впечатляващи архитектурни стилове са разрушавани, като на тяхно място се появяват нови строежи, които често пъти нямат нищо общо със заобикалящата архитектурна среда. Сгради със статут на паметници на културата са изоставени с години и се саморазрушават. Не са предприети почти никакви реални стъпки за задължаване на собствениците на стари сгради да ги поддържат и пазят. В резултат, старите квартали на градовете са изоставени, вместо да бъдат изпълнени с дух и история и да са предпочитана туристическа дестинация“, се посочва в доклада.

От Сметната палата припомнят още, че повече от 9 г. след влизането в сила на Закона за културното наследство все още не е приета Национална стратегия за развитието на културата, в която да се определят стратегически цели за управление и опазване на културното наследство. Освен това не са издадени подзаконовите нормативни актове, предвидени в Закона за културното наследство, които да осигурят неговото реално прилагане.

Според доклада информацията за състоянието на недвижими културни ценности не е събирана, обобщавана и анализирана системно, поради което липсват актуални данни за тях. Декларираните недвижими културни ценности са общо 39 476, от които 19 438 са архитектурно-строителни, в т. ч. 355 от национално значение.

Под една четвърт от архитектурното наследство е със статут на културна ценност. Всички останали обекти, 14 780 на брой, са само декларирани, без да е направена оценка на качествата им.

 

На снимката: „Двойната къща“ на Митови в София, която Киро Японеца събори, за да направи паркинг. По-късно министър Боил Банов поиска тя да бъде възстановена.

Категории Общество, ЦивилизацияЕтикети ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio