КПКОНПИ: Горанов е чист

КПКОНПИ: Горанов е чист

Министърът на финансите Владислав Горанов не е в конфликт на интереси, като живее в апартамента на кръстника си, без да плаща наем за него. Това е показала проверката на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, цитирана от „Дневник“. Тя е установила, че Горанов като министър не е възлагал обществени поръчки на дружества на кръстника си и членове на неговото семейство.

Според проверяващите министърът не е имал частен интерес, който би могъл да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията му по служба.

Проверката потвърждава, че Горанов живее в жилището от над 180 кв. м в затворен жилищен комплекс от 2012 г., като през цялото време е плащал режийните разноски и сумите за поддръжка на общите части.

Синът на кръстника му пък е бил назначен в министерството по заместване на командирован служител и на интервюто е показал, че квалификацията му е много по-висока от изискванията за заемане на длъжността младши експерт.

Разпитани са и шефове на дирекции в министерството, които са потвърдили обясненията на министъра, дадени пред проверяващите.

Категории Общество, Пари

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio