Банките остават без надзорник

Банките остават без надзорник

Подуправителят на Българската народна банка и ръководител на управление „Банков надзор“ Димитър Костов подава оставка, съобщи пресслужбата на институцията. Той е информирал Управителния съвет на БНБ за намерението си да внесе в Народното събрание оставка от заеманата длъжност.

Според съобщението Димитър Костов е имал намерение да се оттегли още през 2018 г., но е забавил оставката по молба на управителя Димитър Радев заради задачите, свързани с присъединяването на България към Единния надзорен механизъм (ЕНМ, ERMII, т. нар. чакалня на еврозоната).

Оттеглянето на шефа на „Банков надзор“ идва докато текат проверките на активите на 6 банки – УниКредит Булбанк, Банка ДСК, ОББ, ПИБ, ЦКБ и Инвестбанк. Тези проверки са част от ангажиментите на България в опита й да се присъедини към Банковия съюз и чакалнята на еврозоната в средата на годината.

„Днес, при вече установената много добра работна комуникация с Европейската централна банка и ЕНМ в този процес и неговата напреднала фаза, е налице възможността да се оттегля от ръководството на управление „Банков надзор“. Моментът е подходящ и от гледна точка на хоризонта за ефективното присъединяване към ЕНМ, където прегледът на активите и стрес тестът на ЕЦБ ще бъдат само началните етапи от един по-комплексен процес“, пише Костов.

Според него с цел добро управление и приемственост в този процес е препоръчително на настоящия етап да бъде потърсен нов ръководител на банковия надзор с шестгодишен хоризонт.

„От името на управителния съвет и лично от свое име управителят Димитър Радев благодари на г-н Костов за проявяваната висока отговорност и професионализъм, многобройните реализирани проекти и цялостния принос към работата на централната банка във важни за нея и за банковата система етапи от 2005 г. досега. Управителят на БНБ пожела на г-н Костов успехи в бъдещите му планове“, се казва в съобщението.

Министърът на финансите Владислав Горанов потвърди, че въпросът с оставката е бил обсъждан от дълго време с управителя на БНБ, но оцени като негативно обстоятелството, че тя се подава точно в този момент, когато България изпълнява процедури по влизане в европейския банков съюз и чакалнята на еврозоната. Горанов се надява до две седмици овакантеният пост да бъде зает, тъй като според него това е най-дългият възможен период, в който България няма да изпита затруднения в практичен план, ако няма човек на поста.

Категории Акцент, Пари, Финанси

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio