Референдум срещу застрояването на „Младост“ няма да има

Референдум срещу застрояването на „Младост“ няма да има

Съдът отхвърли жалбата на Десислава Иванчева срещу отказа на Столичния общински съвет да проведе допитването

Референдум срещу застрояването в столичния квартал „Младост“ няма да има, защото въпросите в него са недопустими и той би бил незаконен. Това реши окончателно Административният съд София-град (АССГ) и отхвърли жалбата на отстранената кметица на „Младост“ Десислава Иванчева, съобщава „Лекс“.

Като председател на Инициативния комитет „За зелен Младост“, Иванчева обжалва решението на Столичния общински съвет (СОС), който още преди две години отказа да бъде проведен местен референдум.

Подсъдимата за подкуп отстранена кметица на „Младост“ беше избрана на поста през 2016 г. на частични местни избори и след това чрез инициативния комитет беше внесено предложение за референдум, с който жителите на квартала да решат дали да се забрани застрояването на градинки, паркове, детски площадки, междублокови пространства и паркинги. Според двата въпроса в референдума това трябваше да стане с промяна на устройствените планове, като се наложи и мораториум върху издаването на разрешения за строеж.

И в решението на СОС, и в това на съда се казва, че въпросите са незаконосъобразни, тъй като не могат да бъдат решавани с референдум. В решението общинският съвет прие, че не е и задължен да проведе референдума, тъй като в подписката за провеждането не са се включили поне 1/10 от жителите на квартала.

За валидни бяха приети 8822 подписа от общо 13425, които представляваха 9,37% от гражданите с избирателни права в „Младост“. Това беше оспорено от инициативния комитет, който твърдеше, че към декември 2016 г., когато е внесена подписката, гражданите с избирателни права са били 94 176, а само месец по-рано са били 87 829 и разликата е необяснима, а именно тя е позволила на СОС да откаже провеждането на референдума.

От решението на съда обаче става ясно, че дори и да се приеме, че са събрани подписите на 1/10 от жителите на квартала с избирателни права, това не задължава СОС автоматично да приеме решение за провеждане на местен референдум, тъй като въпросите трябва да са от местно значение. „Приемането на решение на СОС за провеждане на референдум по въпроси извън кръга на посочените от законодателя, би означавало постановяване на нищожен административен акт, се казва в решението на съда.

Преди това съставът на АССГ с председател и докладчик Галин Несторов обстойно обяснява защо въпросите са недопустими.

Първото предложено от Иванчева и комитета питане беше: Подкрепяте ли да се приемат изменения на Общия устройствен план на СО и подробните устройствени планове на Младост 1, Младост 1А, Младост 2, Младост 3 и Младост 4, които не позволяват застрояването на съществуващи зелени площи, междублокови пространства, терени с разположени съоръжения за игра на деца, паркинги и погранични паркови територии?

Според съда тези въпроси са уредени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и само там са определени лицата, които могат да искат изменения в устройствените планове. Затова според АССГ няма и как да бъде взето решение за провеждане на референдум с подобно питане.

„Подобно решение би било в противоречие с действащата нормативна уредба, доколкото се предвижда приемането на изменения на ОУП и ПУП, без наличие на законово основание за това – единствено и само по силата на решението, взето на местния референдум. Такова решение на общинския съвет би било незаконосъобразно, поради противоречие с чл. 134, ал.1 и 2 от ЗУТ, предвид липсата на която и да било от предпоставките за изменения на ОУП и ПУП, уредени в закона“, мотивира се съдът. Според магистратите въпросът противоречи и на чл. 15, ал. 1 от ЗУТ, според който урегулираните веднъж поземлени имоти не подлежат на последващо урегулиране, освен в предвидените в закона случаи, а решението на референдум не е такова.

Вторият отхвърлен въпрос беше: Подкрепяте ли да се обяви мораториум върху издаването на разрешения за строеж и започващо строителство в район „Младост“ на Столична община, област София -град, до промяна на Общия устройствен план и Подробните устройствени планове на Младост 1, Младост 1А, Младост 2, Младост 3 и Младост 4?

Съдът пише, че така зададен, той не ограничава изобщо времето на мораториума. Освен това, въпросът е свързан с първия, който е определен вече като незаконосъобразен, което според състава означава, че и вторият е недопустим.

„Преди всичко, не е изяснено каква промяна трябва да е налице, за да се преустанови действието на евентуалния „мораториум“. При така формулиран въпрос, всяко едно изменение на ОУП и ПУП за посочените части от района би било основание за отпадане на мораториума, което от своя страна обезсмисля налагането му. По същество, предложеният втори въпрос също е незаконосъобразен, поради противоречие със ЗУТ на обуславящия го първи въпрос“, пишат административните съдии.

Снимка: БГНЕС

Категории ОбществоЕтикети ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio