Спешно и без дебати депутатите приеха поправките в антикорупционния закон

Спешно и без дебати депутатите приеха поправките в антикорупционния закон

В свое решение ВКС постановява, че прекратяването на наказателното дело е абсолютна пречка за внасяне на иск за гражданска конфискация

 

Депутатите приеха на първо четене без дебати промените в Закона за противодействие на корупцията. В подкрепа на предложените от управляващите промени гласуваха 116 народни представители, 6 бяха „против“, а 25 гласуваха с „въздържал се“.

Вносител на поправките е председателят на правната комисия Данаил Кирилов от ГЕРБ. На практика те представляват реакция на Народното събрание след тълкувателното решение на Върховния касационен съд (ВКС), в което се постановява, че прекратяването на наказателното дело е абсолютна пречка за внасяне на иск за гражданска конфискация.

Решението на ВКС има силата на закон и след него Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) трябва да оттегли от съдилищата в страната исковете за отнемане на незаконно придобито имущество.

Така настоящия законопроект, приет от депутатите на първо четене, прецизира разпоредбите относно сроковете за извършване на предварителната проверка във фазата на производството по гражданска конфискация. Приетите промени предвиждат неспазването на инструктивните срокове да не се приема като основание за прекратяване на гражданското производство.

По този начин се цели в пълна степен защитата на държавния интерес и обезпечаване на ефективността на гражданската конфискация, се казва в мотивите към законопроекта.

Към момента Комисията за борба с корупцията и конфискация на незаконно придобито имущество има около 300 висящи съдебни производства, които засягат гражданска конфискация.

 

Категории Акцент, ОбществоЕтикети , ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio