Защо проверката на Горанов е обречена

Защо проверката на Горанов е обречена

„Към момента, в който съм декларирал, че ползвам апартамента на Иван Сариев, аз съм преценил, че това не е конфликт на интереси, но ако Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се произнесе в друг смисъл, ще си нося последствията“.

Цитатът на финансовия министър Владислав Горанов е от интервюто му за предаването „Здравей България“ на Нова ТВ. Както беше посъветван от началника си премиера Бойко Борисов, Горанов излезе да обясни историята с апартамента, който ползва безплатно от шест години. И разказа разкъсваща сърцето на всеки нормален човек история за земетресение, уплах, стресирани деца, плачеща жена и т.н.

Ако се откъснем за момент от тази депресираща картина, обрисувана от финансовия министър, е редно да се запитаме кой и за какво проверява всъщност Горанов.

Фактите

От 2012 г. семейството на Владислав Горанов живее в жилище в луксозния жилищен комплекс в столицата „Есте“. Комплексът е собственост на компания на близките до управлението на ГЕРБ братя бизнесмени Кирил и Георги Домусчиеви.

Публикации за обитаването от финансовия министър на жилище в комплекса се появяват още през 2015 г.

Нито една институция не се сезира по тях и не провери има ли министърът имот там, откъдето го взема и закарва служебният му автомобил.

През 2018 г. режимът на декларациите на висшите държавни администратори се променя и те вече са длъжни да декларират и обстоятелства от типа на безплатно ползване на чуждо имущество.

Отговорна за проверка на висшите държавни администратори е Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Не е известно КПКОНПИ да се е сезиарала по декларацията на министъра и да е проверявала Горанов.

През ноември 2018 г. главният прокурор Сотир Цацаров предприема една от редките си медийни изяви, като участва в хумористичното телевизионно предаване „Шоуто на Слави“ по Би Ти Ви. Там получава зрителски въпрос за жилището на Горанов. Цацаров казва, че не може да се очаква от него да знае кой министър къде живее, но декларира, че прокуратурата ще направи проверка.

Ден по-късно Върховна касационна прокуратура (ВКП) обявява, че е разпоредила на КПКОНПИ проверка.

Въпросите

Нито ВКП, нито КПКОНПИ считат за необходимо да обяснят защо е трябвало прокуратурата да разпорежда проверка, която и без друго е трябвало да бъде извършена от антикорупционния орган.

Не става ясно какво точно в казуса с Горанов проверява КПКОНПИ. Косвено от изявите на финансовия министър се разбира,че антикорупционната комисия не го проверява за корупция, а за конфликт на интереси.

Не става ясно ще излезе ли в проверката си КПКОНПИ извън обхвата на конфликт на интереси. В случая на Горанов става дума за сделка (наем) с материален интерес за над 150 000 евро.

Могат да бъдат изследвани доста въпроси с фиктивност на договора ако изобщо има такъв, скрито плащане, укриване на данъци, укриване на доходи и т.н.

Какви ще се резултатите

Проверката е обречена да установи, че финансовият министър „е чист“, както обича да казва председателят на КПКОНПИ Пламен Георгиев, когато стане дума за близък до управлението, подложен на проверка. Примерът с ДПС депутата Делян Пеевски е съвсем пресен.

„Нека да се изследва ако няма спечелени обществени поръчки, ако няма специално третиране на негови фирми (Иван Сариев – бел. ред.) от страна на приходната администрация по какъв начин съм попаднал в конфликт на интереси. Защото в противен случай финансовият министър, който ръководи едни от най-големите администрации в държавата и то с целия икономически живот, аз трябва да се затворя като отшелник някъде и да не виждам с жив човек. За да не съм в хипотезата да попадна в конфликт на интереси.“

Цитатът отново е на Владислав Горанов. И показва доколко убеден е той в крайния резултат от проверката. И има защо. Едва ли някой се съмнява, че фирмите на Сариев не са получавали финансиране, което е зависело директно от подписа на финансовия министър.

Да, в случая на Горанов има и един друг „малък проблем“. Това, че като министър той е назначил сина на кръстниците си на позиция в Министерството на финансите.

За няколко месеца Христо Сариев работи като младши експерт в отдела за макроикономически прогнози и в този смисъл ако е сбъркал някоя прогноза, то със сигурност имам причина да му се сърдя, но напусна през 2015 г., за да кара магистратура по статистика и иконометрия в Института Бокони“, обяснява по казуса финансовият министър.

Според Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/ това не е конфликт на интереси.

За да има конфликт на интереси, назначеният от овластеното лице трябва да е негов роднина и то не какъв да е, а попадащ поне в една от следните четири алтернативи:

–       по права линия, без ограничения в степените /внук, син/;

–       по съребрена линия до четвърта степен /първи братовчед/;

–       по сватовство до втора степен /свекър, шурей и др./;

–       лице, с което заемащият публична длъжност е във фактическо съжителство.

В случая на Горанов това не е така.

Какъв е проблемът с Горанов

Ако се абстрахираме от хипотезата за укрито плащане между Горанови и Сариеви, то истинският проблем на финансовия министър е морален и политически. И той е, че в позицията, в която е той, е недопустимо да попада нито един висш админситратор. Още по-малко финансов министър.

Според Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация държавният служител противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в държавната администрация като:

– Служителят не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси.

– Служителят не може да приема подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните му задължения.

Какво казва законът

Според разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо висша публична длъжност или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.

Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

Но дори и КПКОНПИ да се произнесе, че Горанов е бил в конфликт на интереси какви ще бъдат „последиците“ за него?

Според Чл. 171, ал. 1 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в конфликт на интереси лице, заемащо висша публична длъжност, което наруши разпоредба на раздел II от глава осма, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв.

Снимка: ClubZ.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категории Акцент, Анализ, Мнения, Общество

Автор: Мирослав Иванов

Мирослав Иванов се занимава с финансова журналистика повече от 10 години - по-голямата част от тях в печатни медии. Работил е за водещи икономически всекидневници в България, като „Пари“, а след придобиването му от Икономедиа и за наследника му „Капитал daily”. Има опит и от онлайн медии, включително и от поддържания от него блог.