Европейската комисия съди България заради опасните влакове

Европейската комисия съди България заради опасните влакове

Европейската комисията реши да предяви иск срещу България пред Съда на ЕС заради това, че държавата не е осигурила правилното прилагане на законодателството на ЕС за безопасността на железопътния транспорт. Правилата за безопасен транспорт са заложени в Директива 2004/49/ЕО. Нейната цел е да се гарантира развитието и подобряването на безопасността на железопътния транспорт в ЕС.

Всяка държава членка трябва да гарантира, че разследванията на произшествия и инциденти се извършват от постоянен орган, който включва най-малко един следовател, който е квалифициран да изпълнява функцията на отговорен следовател в случай на произшествие или инцидент.

Директивата изисква от държавите членки да създадат разследващ орган, който в своята работа да е независим от железопътните предприятия, управителя на инфраструктурата, органа, налагащ таксите, органа, разпределящ инфраструктурен капацитет, и нотифицирания орган, както и от всяка страна, чиито интереси биха могли да са в противоречие със задачите, възложени на разследващия орган.

В това отношение България не е осигурила пълното транспониране и прилагане на директивата на национално равнище.

Критериите за независимост на разследващия орган са строго определени, така че той да не е свързан с никой от стопанските субекти, работещи в сектора. Той трябва да може самостоятелно да решава дали да се предприеме разследване на дадено железопътно произшествие или инцидент и да определя неговия обхват и процедурата, която трябва да се следва.

Новината от Брюксел идва в деня, в който цялото ръководство на БДЖ подаде оставка.

Оставките са депозирани в кабинета на министъра, който ще се запознае с мотивите и ще се произнесе в определения от закона срок. Тримата, които се оттеглят, са шефът на борда Велик Занчев, който е и зам.-министър на транспорта, главният изпълнителен директор Владимир Владимиров, както и Филип Алексиев.

Проблемите на БДЖ, свързани с липсата на достатъчно локомотиви и изправни вагони не са от вчера. Последната доставка на новия влакове беше през далечната 2005 г., припомня „Дневник“.  Тази поръчка и до днес е сочена като основен воденичен камък върху БДЖ.

Компанията планираше да купи 85 нови влака на два етапа – до 2023 г и до 2028 г. Изпълнението на тази програма би довела до обновяване на 85% от подвижния състав.

През септември БДЖ дори обяви обществена поръчка за доставка на 42 нови мотрисни влака. Тя е за 22 броя с по 230 места с повишен комфорт, 8 броя с 230 места със стандартен комфорт и 12 броя с по 150 места със стандартен комфорт.

Нейната стойност е 675 млн. лв. без ДДС, а не както беше обявено предварително – 450 млн. лв. Разликата от 225 млн. лв. е предвидена за поддръжка на въпросните мотриси за срок от 15 години. Поръчката беше обжалвана от компаниите „Сименс“ и „Шкода“, които са най-големите доставчици за БДЖ в последните години.

Категории Акцент, Пари

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio