Борисов и Нинова не успяха да се осъдят един друг

Борисов и Нинова не успяха да се осъдят един друг

Премиерът съди лидера на БСП за репликата „Крадецът вика дръжте крадеца“, а тя за „Госпожа Лъжа“и лидерът на БСП се съдят за репликите

 

Софийският градски съд е отхвърлил делата, заведени от премиера Бойко Борисов и лидера на БСП Корнелия Нинова един срещу друг. Двамата се съдеха заради изказвания по адрес на другия. Борисов се бе засегнал от казаното от Нинова по негов адрес „Крадецът вика: дръжте крадеца”. Премиерът бил обиден и от реплика на депутата Елена Йончева, че бил „неетичен крадец”, с която лидерът на БСП се съгласила. Нинова пък бе обидена от репликата „Госпожа Лъжа”.

Нинова не е обидила Борисов, тъй като „Крадецът вика дръжте крадеца” е поговорка. „Българският тълковен речник определя поговорката като народно умотворение, което има характер на стегнат устойчив израз с преносно значение и с което се изказва мъдрост, придобита от житейския опит. Поради което настоящият съдебен състав не може да сподели твърдението, заявено в исковата молба, че съставлява „клеветническо твърдение” и „сравнение, сочещо на престъпление”.

Изразът, както беше посочен, има преносно значение и не може нито да се тълкува буквално и с оглед самостойното значение на всяка отделна дума, включена в него, а още по-малко да се възприеме като израз, сочещ на престъпление доколкото подобно твърдение е в явно противоречие с естеството на народното умотворение като мъдрост, придобита от житейския опит. Дори при съвкупна преценка на самия израз в контекста на цялостното изявление, процесно по делото, според настоящия съдебен състав води до извод, че изказването в неговата цялост съставлява мнение/оценка”, пише в мотивите.

По повод изказването на Йончева съдът смята, че въпросната реплика е изречена от депутата, т.е. от трето лице, което няма общо с делото.

„При цялостен анализ на процесното изявление и с оглед на използваната словесна конфигурация, настоящият съдебен състав намира, че същото по естеството си представлява мнение, относно поведението на трето за настоящия спор лице… Процесното изявление съставлява мнение/оценка за поведението на правен субект, вън от страните по спора, а не засяга правната сфера на ищеца. Дали изразът е обективно позорен е без правно значение за настоящия спор, доколкото автор на изявлението е трето за спора лице, а не сочения от ищеца ответник”, пише в мотивите на съда.

Искът на Нинова пък е отхвърлен, защото Борисов не я е споменал по име, а е казал само „една госпожа лъжа”. Точните му думи са: „Давам една задача до утре на нашите медии, които много обичат да цитират какво се случва в Румъния, понеже вчера една Госпожа лъжа отново лъже като каза, че ще строи, но няма да краде. Партия, в която самата й Изпълнителна комисия, Бюро или Политбюро ли, не го знам как се казва сега, има няколко строителни компании”. Тъй като името не е споменато и пред съда не са представени доказателства за предишно подобно изказване на Нинов, така че да може да се установи, че става въпрос за лидера на БСП.

„При цялостен прочит на изказването никъде в него не е назована ищцата по делото. За да е налице обида, законът поставя изискване за постигане на персонална индивидуализация на адресата. Предмет на посегателството на обидата винаги са честта и достойнството на конкретната личност, поради което безлична, абстрактна или безадресна обида не може да бъде осъществена. Възможно е в конкретно визираната обидна реплика да не е назован конкретен адресат, но с оглед упоменатото вече задължение на съда да изследва изявлението в неговия контекст е възможно то да е посочено в предходно или следващо изречение от цялостното изявление респ. насочеността на репликите към ищеца ясно и еднозначно да се установява от цялостния му смисъл. В рамките на настоящото производство обаче липсват ангажирани доказателства за обективирано изказване на ищцата от предходния ден, насочено към „каза, че ще строи, но няма да краде“, за да бъде възможно да се обективира извод в насока, че процесното изявление на ответника недвусмислено касае правната сфера на ищцата като явно насочено към нея. Без доказателства в този смисъл и при съвкупна преценка на цялостното изявление единственото, което се установява, е, че същото касае жена-политик и е изречено като реплика по повод нейно изявление от предходния ден”, пише в делото.

И двата иска са отхвърлени, а Борисов е осъден да плати на Нинова 1680 лв. разноски, тъй като той е започнал съдебния спор, подавайки първия иск. Решението не е окончателно.

Категории Акцент-2, ОбществоЕтикети , ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio