Бюджет 2019: Дефицит, нов дълг и още повече държавни разходи

Бюджет 2019: Дефицит, нов дълг и още повече държавни разходи

Растеж от 3.7%, средногодишна инфлация от 3% и безработица от 4.8%. Това предвижда проектозаконът за държавния бюджет през 2019 г., публикуван от Министерството на финансите (МФ) за обществено обсъждане.

Според предложението на МФ България може да поеме нов дълг до 1 млрд. лв. като общият размер на държавния дълг е до 22 млрд. лв. Максималният размер на новите държавни гаранции, които ще може да бъдат издадени през 2019 г., се предвижда да е до 215 млн. лв. За тази сума се предвижда Народното събрание да одобри гаранция за заем за строителството на газова връзка с Гърция.

Министерството на финансите отчита, че заложеният за тази година бюджетен дефицит от 1% от БВП няма да бъде реализиран и бюджетът ще завърши с излишък от 0.5% от БВП. Въпреки това в средносрочната бюджетна прогноза и за догодина се залага дефицит от 0.5%, а за 2020 г. вече се предвижда балансирана бюджетна позиция.

В проектобюджета за догодина министерството е предвидило приходи

от 43.9 млрд. лв. (38.2% от БВП) при 39.2 млрд. (36.2%) за тази. Разходите нарастват от 38.6 млрд. лв. (35.7% от БВП) на 44.5 млрд. лв. (37.7%)

През 2020 и 2021 г. се предвижда делът на приходите и разходите в БВП да намалява, но да нараства номинално, достигайки 47.6 млрд. лв. през 2021 г.

Бюджетът ще получи през 2019 г. с 1.0 млрд. лв. повече неданъчни приходи от въвеждането на тол такса и електронна винетка, от концесията на летище „София“ и планирани приходи във фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Правителството е преддвидило през следващата година да похарчи със 150 млн. лв. повече за хора с увреждания, 40.4 млн. лв. допълнително за помощи за отопление, 7 млн. лв. допълнително за деца – сираци, които нямат право на наследствена пенсия.

Предвижда се увеличение на заплатите в бюджетния сектор средно с 10% с уговорката, че ще се отчита приносът на всеки конкретен служител. Увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал ще е средно с 20%. За отбрана са предвидени близо 1.6 млрд. лв. или 1.58% от БВП. Планира се също финансирането на сектора да достигне 2% от БВП през 2024 г.

Минималната работна заплата ще се увеличи от 510 на 560 лв.

 

Категории Акцент, Пари, Финанси

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio