Правителството одобри Закона за хората с увреждания

Правителството одобри Закона за хората с увреждания

За неговата реализация кабинетът предвижда 486 млн. лв. за следващата година

 

Правителството одобри проекта на Закона за хората с увреждания и осигури за неговата реализация 486 млн. лв. за следващата година, каза днес пред журналисти министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Той уточни, че сумата се формира от наличния финансов ресурс за тази политика в Министерството на труда и социалната политика, който е 133 млн. лв. от бюджета на държавното обществено осигуряване и допълнителните 150 млн. лв., които премиерът и правителството обещаха.

Министърът посочи, че проектът на Закона за хората с увреждания е бил приет във вида, в който е внесен. „В него се предвиждат и мерки за подкрепа на хората с увреждания – както финансова, така и подкрепа за изграждане на достъпна среда и подкрепа за работодателите за устройване и приспособявне на работни места за хора с увреждания“, каза Бисер Петков. Той обясни, че законопроектът ще бъде внесен до края на седмицата в Народното събрание, където ще започне неговото разглеждане. Това ще рече, че остава спорният момент за квота наети хора с увреждания в големите компании, което не се одобрява от работодатели и синдикати.

С предлаганата нормативна уредба по нов начин се дефинират областите и средствата за необходимата подкрепа за социално приобщаване на хората с увреждания, се казва в съобщението за законопроекта на правителствената информационна служба. Допълва се, че проектът на Закон за хората с увреждания въвежда нова индивидуална оценка, която е комплексна и ще отразява потребностите на такъв човек, изследвайки неговото здравословно състояние, функционалните затруднения и наличието на бариери при изпълнение на ежедневните му дейности, както и вида на необходимата подкрепа.

 

От кабинета смятат, че с приемането на законопроекта са изпълнили обещанията си към хората с увреждания.

От 1 януари 2019 г. на хората с увреждания над 18-годишна възраст ще се предоставя месечна финансова подкрепа, която ще компенсира разходите, породени от увреждането и представлява сума, в зависимост от степента на увреждане. Размерът на финансовата подкрепа ще се определя в зависимост от линията на бедност. През 2019 г. хората с над 90% степен на увреждане с право на чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, ще получават 57% от линията на бедност, или 198 лв. на месец.

Със законопроекта се предвижда от 1 януари 2021 г. да се създаде Държавна агенция за хората с увреждания като нова структура към Министерския съвет. Тя ще изготвя индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания и ще има водеща роля при координацията на цялостната държавна политика за техните права. Новата структура ще е правоприемник на сегашната Агенция за хората с увреждания. Към нея ще бъдат насочени служители от Агенцията за социално подпомагане, които до настоящия момент изпълняват политиките по социално-икономическа защита на хората с увреждания.

От април насам периодично имаше протести срещу определени текстове в закона и той беше оттеглен за преработване.

Предвижда се разработване и изпълнение на Национална програма в подкрепа на работодателите за финансиране на дейности по приспособяване и/или оборудване на работни места и осигуряване при необходимост на достъп до тях с цел стимулиране и подпомагане на работодателите за наемане на хора с трайни увреждания. С проекта на Закона за хората с увреждания се регламентира защитената заетост за хора с тежки и множество увреждания. Предвижда се създаване на центрове за защитена заетост, като механизъм в подкрепа на трудовата интеграция на хора с тежки и множество увреждания.

Предвижда се изграждане на информационна система за хората с увреждания, която да служи за наблюдение и анализ на социално-икономическия статус на хората с трайни увреждания, за планиране на дейности, свързани със задоволяване на индивидуалните им потребности и за разработване на секторни политики. Информационната система ще поддържа профил на всеки човек с трайно увреждане с възможност за индивидуален достъп до персоналните данни за лицето чрез идентификация по реда на Закона за електронната идентификация.

Със законопроекта се създават възможности за публично финансиране на проектен принцип на дейности за изграждане на достъпна среда с цел премахване на съществуващи пречки и прегради пред достъпността и в подкрепа на мобилността на хората с увреждания по реда на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.

Предвижда се от 1 януари 2020 г. финансирането и предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания да премине към системата на здравеопазването.

 

Категории ОбществоЕтикети ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio