Близо 40% от населението на България е изправено пред риск от бедност

Близо 40% от населението на България е изправено пред риск от бедност

България е лидер сред страните от Европейския съюз (ЕС) по дял на населението, което е изправено пред риск от бедност и социално изключване. Това показват данни на „Евростат“. През 2017 г. само в три държави членки повече от една трета от населението е било в риск от бедност или социално изключване – България (38.9%), Румъния (35.7%) и Гърция (34.8%).

Страната ни все пак показва прогрес спрямо данни от 2008 г. Тогава пред риск от бедност са били изправени 44.8% от българите. Този прогрес обаче е доста по-нисък от Румъния, с която България обичайно е сравнявана. През 2008 г. Латвия е била третата страна с най-голям дял на изправените пред риск от бедност с 34.2%, но през миналата година има спад до 28.2%.

Данните на Евростат показват, че през 2017 г. с най-нисък процент хора в риск от бедност или социално изключване са Чехия (12.2%), Финландия (15.7%), Словакия (16.3%), Холандия (17%), Словения и Франция (и двете с по 17.1%) и Дания (17.2%).

Общо за ЕС стойността на хората в риск от бедност или социално изключване достига 25%, което е понижение спрямо 2008 г.

Категории Акцент-2, ОбществоЕтикети ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio