50% от работещите у нас не знаят чужди езици

50% от работещите у нас не знаят чужди езици

50.5% от работещите българи не знаят нито един чужд езику сочи изследване  на Евростат. То е посветено на използването на чужди езици сред хората в трудоспособна възраст в ЕС между 25 и 64 г.

Българите в посочения възрастов диапазон, които ползват поне един чужд език, са близо 33%. С два чужди езика са около 14%, а с три езика – около 3%.

Сред тези, които не ползват нито един чужд език, най-много са хората с основно или по-ниско образование – 83%.

70% от безработните българи не са учили и не ползват чужд език.

Сред тези с поне един чужд език преобладаватвисшистите – близо 1 млн., както и сред тези на възраст 35-54 години.

За сравнение в още три държави основната част от работещите не ползва чужди езици: в Унгария те са 42%, в Румъния – 36%, и във Великобритания – 35%.

Изследването показва още, че най-широко разпространен и най-използван от европейците е английският език. Той се ползва от 96% от говорещите чужди езици европейци. След него е френският – 26%, а на трето място е немският със 17%. Четвърти по използване като чужд език е испанският с 13%.

 

Най-висок е делът на хората, които знаят поне един чужд език, в Швеция – 97%, в Латвия, Дания и Литва – 96%, в Люксембург – 95%, Финландия и Малта – по 92%. Най-високо ниво на многоезичие е регистрирано в Люксембург, където близо 50% от жителите в трудоспособна възраст говорят поне три чужди езика.

Категории Акцент-2, ОбществоЕтикети , ,