Синдиците на КТБ се отдалечават все повече от БТК

Синдиците на КТБ се отдалечават все повече от БТК

Все по-малко вероятно изглежда в масата на несъстоятелност на Корпоративна търговска банка (КТБ) да бъде прибрано дори едно евро от най-големия актив, придобит с кредити от банката.

Става дума за средствата, отпуснати за придобиването на Българската телекомуникационна компания (БТК). Със свое решение Апелативният съд в София е отхвърлил опитите на синдиците на банката да осъдят люксембургската компания LIC Telecommunications S.a.r.l.

Искането на синдиците на КТБ е за признаване за установено по отношение на LIC Telecommunications S.a.r.l., че е собственик на имущество, което е с произход от банката. Това са 43 264 акции, съставляващи 43,264 % от капитала на V. Telecom I. S.A. G. Parner и 43 264 акции, съставляващи 43,264 % от капитала на V Telecom I. S., Л. Синдиците на КТБ са искали и LIC Telecommunications S.a.r.l. да бъде осъдено да върне в масата на несъстоятелността на собствеността върху акции ведно със законните последици. Всичките компании са дружества по веригата на собственост на БТК в Люксембург след предпоследната промяна в собствеността на телекома през 2012 г., когато контролът премина в Цветан Василев и руската ВТБ.

В исковата си молба КТБ описва поредица от договори за кредити за обща сума от 170 860 273 лв. Тези средства според синдиците на банката са използвани за придобиване на 43% от БТК , което според тях е имущество с произход от банката.

След като този опит на синдиците на КТБ се провали на първа инстанция, сега апелативните съдии нанасят още по-тежък удар. Според апелативните съдии делото не съответства на Регламент 1215/2012 г. на Европейския парламент и на Европейския Съвет относно компетентността, изпълнението и признаването на съдебни решения по граждански и търговски дела и Софийският градски съд неправилно е приел, че изобщо може да се произнася по подобно дело. Решението на САС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Резултатът от всички юридически тълкувания, становища и решения е, че ако искат да получат контрол върху 43% от БТК, синдиците на КТБ ще трябва да водят дела извън територията на страната. А там те едва ли ще могат да се позовават на антидатираните текстове от Закона за банковата несъстоятелност в България, които им позволяват да водят дела за връщане в масата на несъстоятелност на банката на имущество, което е придобито със средства от банката.

Над въпросните 43% от БТК пък има наложен запор от Комисията за отнема на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) по делото, което тя води срещу мажоритарния акционер на КТБ и бивш най-голям собственик в БТК Цветан Василев.

Забележителното е,  че синдиците в КТБ имаха доста сериозен лост за обезпечаване на вземанията си от БТК, от който се отказаха доброволно. Банката беше сред обезпечените кредитори на едноличния собственик на телекома – българското дружество „Вива телеком България“. С решение на синдиците от януари 2018 г. КТБ се съгласява да вдигне залога върху акциите на  „Вива телеком България“. От вписаните в Търговския регистър документи никъде не става ясно дали това е станало възмездно – дали кредитът към КТБ е погасен.

КТБ е един от кредиторите на първото по веригата на собственост в телекома дружества в Люксембург – InterV Investment. Люксембургската компания има отпуснат кредит с лимит от 10 млн. евро, който към поставянето на КТБ под особен надзор е усвоен в размер на 8.66 млн. евро. Падежът на кредита е 24 ноември 2014 г. Каква част от него е платена и дали изобщо е платена, не е ясно поради непубличния характер на отчетите, които синдиците на КТБ публикуват.

Сега акциите на „Вива телеком България“ са обект на залог само по кредит от 240 млн. евро, отпуснат от VTB Capital на люксембургското дружество Viva Telecom. Тази компания спечели през 2015 г. странен „търг“ за падежиралия и непогасен заем от 150 млн. евро на InterV Investment към VTB Capital. Този заем, подобно на отпуснатите от КТБ 10 млн. евро, също е от 2012 г. при предишната смяна на собственост в БТК.

На базата на търга за лошия кредит на InterV Investment към VTB Capital през 2015 г. се извърши ефективна смяна на контрола.

Собственици във Viva Telecom (Luxembourg) са Спас Русев с 46% дял, 20% минус 1 глас са на ВТБ, 19% на “Делта кепитъл инвестмънтс” (контролирано от българските мениджъри на ВТБ братята Милен и Георги Велчеви и Красимир Катев) и остатъкът 15% плюс 1 глас е на бившите кредитори.

Категории Компании, ПариЕтикети ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio