Растежът се свива, инфлацията расте

Растежът се свива, инфлацията расте

Растежът на Брутния вътрешен продукт (БВП) на България се забавя през второто тримесечие на 2018 г. до 3.4%. Това показват експресните данни на Националния статистически институт (НСИ). Това е най-ниският растеж на тримесечна база за последните четири тримесечия.

Повишението на БВП спрямо предходното тримесечие е 0.8% и отново е по-ниско, отколкото отчетеното през първото тримесечие на годината.

Данните на НСИ са експресни и предстои те да бъдат ревизирани. Отклонението спрямо постигнатия растеж в предното тримесечие обаче е сериозно и едва ли ще бъде компенсирано само на база на корекцията.

Статистиката показва, че растежът на икономиката остава подвластен на крайното потребление. Потреблението расте с 4.7% на годишна база, което е най-голямото покачване за последните четири тримесечия.
Експресните данни обаче не дават информация дали подкрепата идва от разходите на домакинствата или на държавата.

Износът на България расте само с 2.7%, докато вносът се увеличава с 4.6%, което носи и отрицателно търговско салдо.

В същото време данните на НСИ показват сериозен ръст на инфлацията. През юли е отчетена месечна инфлация от 0.7%. Инфлацията от началото на годината достига 1.7%, а годишната инфлация (юли 2018 г. спрямо юли 2017 г.) достига 3.5%.

 

Категории Акцент-2, Икономика, Пари

Автор: Мирослав Иванов

Мирослав Иванов се занимава с финансова журналистика повече от 10 години - по-голямата част от тях в печатни медии. Работил е за водещи икономически всекидневници в България, като „Пари“, а след придобиването му от Икономедиа и за наследника му „Капитал daily”. Има опит и от онлайн медии, включително и от поддържания от него блог.