След 50 г. оставаме под 5 милиона

След 50 г. оставаме под 5 милиона

Българите ще бъдат под 5 милиона души след 50 години, сочи прогноза на Евростат.  От 7.1 милиона през 2016 г. се очаква да бъдем едва 4.9 милиона през 2070 г.

С цели 40% до 2060 г. пък ще намалее населението в трудоспособна възраст.

Основни причини за тази нерадостна перспектива са ниската раждаемост, миграцията и смъртността.

Отново по данни на статистиката, през 2017 година намалява броят на живородените деца. Те са почти 64 хиляди, но са с повече от 1000 по-малко спрямо 2016 година.

 

В същото време България е и с най-висок отрицателен естествен прираст на населението в Европейския съюз. Естественият прираст в България е -6.5 промила, което е най-ниска стойност ни само сред членките на ЕС, но и сред останалите европейски страни, участващи в статистическите извадки на Евростат.

Отново по данни на Евростат България има едновременно по-ниска раждаемост от средната в ЕС и значително по-висока смъртност.

Още в началото на мандата си сегашното правителство обяви, че ще реализира своя демографска стратегия. Планът за изпълнението й беше приет през 2016 г. и включва насърчаване на раждаемостта, мерки за задържане на млади хора у нас, подобряване на репродуктивното здраве, повишаване на сексуалната култура, както и по-добри възможности за водене на здравословен живот.

 

Категории Акцент-2, ОбществоЕтикети ,