КЗК забрани сделките за ЧЕЗ и Нова ТВ

КЗК забрани сделките за ЧЕЗ и Нова ТВ

Публикувано на Категории Акцент, ПариЕтикети , , Сподели

Комисията за защита на конкуренцията забрани две от чаканите с най-голям интерс сделки в България. КЗК първо обяви, че забранила придобиването на активите на чешката компания CEZ в България от страна на „Инерком Булгария“ на Гинка Върбакова. Малко по-късно антимополната комисия спря и покупката на Нова ТВ от най-богатия чех Петр Келнер.

Според КЗК при евентуална сделка за ЧЕЗ ще бъде налице концентрация, която ще окаже влияние на пазара на електроенергия. Причината за това заключение е произвежданата енергия от фотоволтаици от дружество от групата на „Инерком“ в съчетание с дружества за експлоатация на фотоволтаици и търговия със „зелен“ ток, собственост на CEZ.

Комисията за защита на конкуренцията приема, че концентрацията ще окаже въздействие върху пазара на производство и доставка на едро на електрическа енергия (фотоволтаици), на които е налице припокриване на дейността на участниците в концентрацията.

„При анализа на нотифицираната сделка КЗК установи, че е налице хоризонтално припокриване между дейностите на участниците в концентрацията на пазара на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи. Също така концентрацията поражда и вертикални ефекти на пазарите, разположени надолу по веригата, а именно: пазарите на разпределение на електрическа енергия, на снабдяване/доставка на електрическа енергия и на търговията с електрическа енергия“, се казва в решението.

При анализа си по сделката за Нова ТВ си комисията е отчела водещите позиции на придобиваното предприятие в областта на медийните услуги, което повдига у нея опасения за ефекта от сделката върху конкурентната среда на този пазар, както и за хоризонтално припокриване на дейностите на участниците в концентрацията на пазара на онлайн търговия.

КЗК е установила, че придобиваната група разполага със значителен финансов и организационен ресурс, възможност за реализиране на икономии от мащаба и обхвата, и утвърден имидж.

Според антимонополната комисия значителният брой средства за масова информация, с които ще разполага обединената група, ще й даде съществено предимство пред останалите участници, предоставящи медийни услуги.

Този извод се прави въпреки, че регистрираното в Холандия дружество ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В. няма свои дружества в тази сфера в България и трудно може да се приеме, че се увеличава пазарният му дял.

Категории Акцент, ПариЕтикети , ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio