Депутатите одобриха „медийния закон“ на Пеевски, без да е преминал през комисии в парламента

Депутатите одобриха „медийния закон“ на Пеевски, без да е преминал през комисии в парламента

Народното събрание прие на първо четене медийния закон, чийто основен вносител е депутатът от ДПС Делян Пеевски. За гласуваха 92 народни представители, против бяха 12, а 28 се въздържаха.

Председателстващият заседанието не показа гласовете по парламентарни групи, но според депутата от ДПС Йордан Цонев само представители на „БСП за България“ са гласували „против“ и „въздържал се“. Всички останали групи са били „за“. От изказвания на депутати на ГЕРБ и „Обединените патриоти“ се разбра, че те подкрепят предложенията на Пеевски, който не бе в парламента.

Одобреният проектозакон предвижда промени в Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. С тях се задължават доставчиците на медийни услуги, в т.ч. печатни, електронни и онлайн медии да посочват на сайтовете си информация за действителния си собственик и да декларират всяко получено финансиране в предходната календарна година, неговия размер и основание, както и данни за лицата, които са го предоставили. Други текстове предвиждат разпространителите на печатни издания да декларират в Министерството на културата действителния собственик, както и броя на обекти за продажба на дребно. Ако последните са 1/3 от всички обекти, ще се праща информация в Комисията за защита на конкуренцията.

Законопроектът влезе за обсъждане от парламента без да е обсъждан от комисии, каквато възможност дава правилникът в първата сряда на месеца, ако са минали два месеца от внасянето и водещата комисия не се е произнесла, припомня „Дневник“.

Предложенията бяха представени от депутата от ДПС Велислава Кръстева, която прочете мотивите към него, публикувани в две страници на сайта на Народното събрание. Основният аргумент на ДПС е, че ще се осигури максимална прозрачност на медийния пазар в страната и информираност на обществото за редакционната политика и финансирането на медиите от корпоративни и чуждестранни източници.

Категории Акцент-2, Общество

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio