Европейската комисия сложи край на изнудването на „Газпром“ в Източна Европа

Европейската комисия сложи край на изнудването на „Газпром“ в Източна Европа

Газовият монополист не може да се възползва от каквито и да е предимства, свързани с господстващата му позиция в доставките на газ

 

Европейската комисия наложи на руския енергиен гигант „Газпром“ редица задължения, с които се отстраняват изразените от Комисията опасения по отношение на конкуренцията и се позволява свободният пренос на газ на конкурентни цени на пазарите на газ в Централна и Източна Европа в полза на европейските потребители и предприятия.

„Газпром“ е най-големият доставчик на природен газ в редица държави от Централна и Източна Европа. През април 2015 г. Комисията посочи, че дружеството нарушава антитръстовите правила на ЕС, като следва обща стратегия за разделяне на пазарите на газ според националните граници в осем държави членки – България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша и Словакия. Тази стратегия позволява на „Газпром“ да налага по-високи цени на газа в пет от тези държави членки (България, Естония, Латвия, Литва и Полша).

С днешното решение на Комисията се слага край на тази практика на „Газпром“. Освен това на „Газпром“ се налага подробен набор от правила, които значително ще променят начина, по който дружеството извършва дейност на централно- и източноевропейските газови пазари.

„Газпром“ трябва да премахне всички наложени на клиентите си ограничения по отношение на препродажбата на газ през граница.

„Газпром“ ще позволи потоците на газ да текат към и от части на Централна и Източна Европа, които все още са изолирани от другите държави членки поради липса на междусистемни връзки, а именно балтийските държави и България.

На съответните клиенти на „Газпром“ се предоставя ефективен инструмент, с който да се гарантира, че тяхната цена на газа отразява равнището на цените в конкурентни западноевропейски пазари на газ, особено в разпределителните центрове за втечнен газ.

„Газпром“ не може да се възползва от каквито и да е предимства, свързани с газовата инфраструктура, които получава от клиентите си, като използва господстващата си пазарна позиция в доставките на газ.

Всички тези задължения отговарят на изразените от Комисията опасения по отношение на конкуренцията и постигат целите ѝ за осигуряване на свободен пренос на газ в Централна и Източна Европа на конкурентни цени.

Поради това Комисията реши да направи тези задължения (т.нар. „ангажименти“) правно обвързващи по отношение на „Газпром“ (по член 9 от Регламент № 1/2003 относно антитръстовите правила на ЕС).

Ако дадено дружество нарушава тези задължения, Комисията може да наложи глоба в размер до 10% от световния оборот на дружеството, без да се налага да установява нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

 

Повече информация за днешното решение може да бъде намерена под номер AT.39816 в публичния регистър, който се намира на уебсайта на Комисията по въпросите на конкуренцията.

Категории Акцент, ПланетаЕтикети , , ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio