Секретно бюро към главния прокурор е пазило 13 свидетели в чужбина

Секретно бюро към главния прокурор е пазило 13 свидетели в чужбина

Бюрото за защита на свидетели към главния прокурор на България  – едно от най-тайните подразделения на българското обвинение, е обезпечило сигурността на 31 души по 13 дела през 2017 г. От тях  11 са от предходни периоди, а 2 са делата, открити през 2017 г. На територията на чужди държави пребивават общо 13 защитени по 5 дела, отчитат на прокуратурата.

Действието на програмата е приключило по 5 дела за защита в рамките на които 8 души са напуснали по собствено желание. При 4 души е отпаднала необходимост за защита, а за един е действието на програмата е приключило поради неспазване на мерките, подписани в споразумението за защита. В края на отчетния период защитените лица са 18 по общо 8 дела за защита.

През отчетния период от бюрото са проведени 64 планирани транспортирания и охрана на защитени лица и 280 непланови; множество срещи – със служителите за връзка; защитени лица, както и семейни срещи на защитени с близките; проведени са 10 психологични консултации на защитени.

В изпълнение на предвидените в закона мерки за промяна на местоживеенето, мястото на работа или учебното заведение са издадени: 7 документа за степен на образование, а 4 деца на защитени свидетели, включени в програмата, са настанени в нови учебни заведения; 13 акта за гражданско състояние – 12 за раждане и 1 за сключен граждански брак, осигурени са 3 защитени жилища за хора, включени в програмата, и са наети други 2 жилища за служителите, прилагащи мерките за защита.

Служителите от бюрото са обучавани и са полагали изпит по: полицейска подготовка; стрелкова подготовка; физическа подготовка и техники за защита. През миналата година са наложени няколко дисциплинарни наказания по Закона за МВР – „писмено предупреждение“ на 4 служители, за 3-ма „забрана за повишаване в длъжност“ за различен срок и „порицание“, наложено на 6-ма служители за срок от 6 месеца.

В изпълнение на изискванията за защита на класифицираната информация през 2017 г. от бюрото са обработени 1460 класифицирани документа.

Броят на служителите в началото на миналата година е бил 93, а в края на 2017 г. – 88. За дейността му има 12 вътрешноорганизационни акта, разработени и утвърдени от главния прокурор.

Категории Акцент, ОбществоЕтикети ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *