Михаил Екимджиев: Новоизлюпеният конфискационен закон противоречи на правото на ЕС

Михаил Екимджиев: Новоизлюпеният конфискационен закон противоречи на правото на ЕС

 

Съдът в Люксембург е бил сезиран миналата седмица от Софийския градски съд по повод делото за отнемане на имущество на стойност над 2 млрд. лева, заведено срещу Цветан Василев и още 27 юридически и физически лица. Делото е спряно, а СГС е формулирал шест преюдициални въпроса до СЕС. До какви последици може да доведе отговорът на Съда на ЕС, ако отговорът е, че законът е в принципно противоречие с европейското право? Обърнахме се към адвокат Михаил Екимджиев, спечелил десетки дела срещу България в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Много от тях представляват прецеденти, довели до промени в българското законодателство.

– Г-н Екимджиев, вие познавате добре европейската практика в областта на правото. Какво ви подсказва опитът – какъв ще бъде отговорът на Съда на ЕС на питането на Софийския градски съд?

– Отговорът, който трябва да даде Съдът на Европейския съюз на отправеното от Софийския градски съд (СГС) преюдициално запитване, много вероятно ще доведе до констатация, че новоизлюпеният български закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество противоречи на основни принципи от Директива 2014/42 на Европейския съюз. Основен принцип в тази директива е, че подлежи на конфискация само имущество, чийто престъпен произход е доказан само с влязла в сила присъда.

От тази гледна точка и новият български конфискационен закон, който е гордостта на ГЕРБ, и конкретно предприетите конфискационни мерки и срещу Цветан Василев, и срещу Иво Прокопиев, противоречат на правото на Европейския съюз. Това според българската Конституция има по-висока юридическа сила и приоритет пред противоречащото му национално право.

Тоест, ако се сбъдне моята прогноза, което ще стане ясно след няколко месеца, може да се наложи радикална преработка на новия конфискационен закон, промяна на неговата философия именно в тази посока – не може да се конфискува имущество само на база на образувано досъдебно производство, без да е доказан престъпният характер на това имущество.

– Каква е съдебната практика при такива случаи? Спират ли се всички съдебни процедури, свързани с този закон?

– Да, по принцип процедурата по производството пред Софийския градски съд по делото срещу Цветан Василев трябва да бъде спряна, докато се произнесе Съдът на Европейския съюз. По преценка на съдилищата, пред които са висящи другите наказателни дела, например това срещу Иво Прокопиев, също биха могли и има процесуална логика те да бъдат спрени и да се изчака решението на СЕС, тъй като принципният въпрос се отнася в същата степен и до тях, както и до делото срещу Цветан Василев, по повод на което е отправено това преюдиционално запитване.

– И следва логичният въпрос как ще работи новият орган „Антикорупция“ с фактически блокиран закон, което най-вероятно ще стане?

– Този въпрос ще се постави, след като видим какво е решението на СЕС. Ако решението на съда е такова, каквото аз предположих, ще трябва да се преработи целият закон, включително и правомощията на новата комисия.

– Ще може ли да бъде променен законът, докато тече делото в Съда на ЕС?

– Няма смисъл, защото смисълът е да се види от решението на СЕС дали законът противоречи на директивата и едва тогава да се правят промени, ако те са необходими. Иначе винаги могат да променят закона, но цялата логика на това преюдиционално запитване е то да даде отговор дали законът противоречи на директивата. Аз, както казах, имам вътрешното убеждение, че решението ще бъде в тази насока, но това е само една експертна прогноза.

– Вие споменахте „няколко месеца“, но това ли е обичайната продължителност на делата в СЕС?

– Повече е. Може да продължи и година. Средната продължителност, включително и на делата по преюдиционални запитвания в СЕС, е около 15 месеца.

– След толкова много критики от експерти към този закон за конфискацията, той все пак беше приет. Как мислите, кое наложи да се пита СЕС за противоречия на нашето с европейското право?

– Всеки български съдия е съдия и в Европейския съюз и той трябва да се грижи за това законът, който прилага, да съответства на правото на ЕС. В този смисъл това е напълно логична и закономерна процесуална стъпка от страна на съдиите на СГС, които са поискали това преюдиционално запитване.

 

 

Категории Акцент-2Етикети , , , ,

Автор: Рени Нешкова

Рени Нешкова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *