Община Банско е поискала разрешение за строителство в нови 2000 декара

Община Банско е поискала разрешение за строителство в нови 2000 декара

Община Банско е започнала операция по урбанизиране на осем местности по границите с Национален парк „Пирин“, като го е обосновала с бъдещия втори лифт. Зелена светлина за него правителството даде именно с измененията в плана за управление на парка, срещу които са и протестите.

В средата на декември регионалната екоинспекция в Благоевград се е произнесла по искане на общината за преценка необходимо ли е извършване на екологична оценка за предвидения подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на осемте местности с обща площ 1894 дка.

Това са Гуровица, Свети Иван, Грамадето, Кошерината, Карантията, Средореко, Асаница и Герачени улици. Идеята тези бивши земеделски местности да бъдат преобразувани в квартали на Банско и съответно урегулирани е от лятото на 2013 г. и има съответните решения на общинския съвет, припомня ClubZ. Оттогава датира и искането на община Банско за изменения в плана за Пирин, разрешаващ строителството на втория кабинков лифт. И двете намерения бяха замразени до зимата на 2017-а.

Докумт за предвидения ПУП-ПРЗ публикува във Фейсбук профила си природозащитникът Тома Белев.  “Още преди МС да одобри незаконното изменение на плана за управление на Националния парк „Пирин“, общината е поискала да урбанизира тези 1330 декара, което е още около 40 000 нови легла. Мисля, че и на слепите ще стане ясно, че един нов Слънчев бряг се ражда в полите на Пирин планина и всичките нарушения на законите не решават проблема на опашките на кабинката, а на търговията с недвижими имоти. Я сега проверете на кой са собственост тези земи и ще видите,че част от тях са на двама собственици на банка с интереси в ски спорта“, коментира т Тома Белев.

Правителството вече се произнесе по плана – на 28 декември м.г. Преди това се е произнесла екоинспекцията. Тя е решила, че трябва да се извърши екологична оценка, защото при прилагането на ПУП-ПРЗ, искан от общината, „има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони“.

Териториалният обхват на плана е в следните селищни образования: Гуровица с площ 194.19 дка, Свети Иван с площ 219.10 дка, Грамадето с площ 425.00 дка, Кошерината с площ 186.65 дка, Карантията с площ 71.70 дка, Средореко с площ 254.50 дка, Асаница с площ 193.95 дка, Герачени улици с площ 349.00 дка.

С одобрен ПУП са 840 дка, в т.ч зони с реализирано строителство – 565 дка, свободни зони с одобрен ПУП – 275 дка. За инфраструктура са предвидени терени от 176 дка, а като свободни зони или земеделски земи – 878 дка. РЗП на реализираното строителство е 750 дка, от които в експлоатация 630 дка и в строеж 120 дка. Целта е „по-нататъшна урбанизация, съобразена с перспективното развитие на територията на града и ски зоната с център гр. Банско“.

В решението си екоинспекцията в Благоевград посочва, че осемте местности, макар и да не попадат в обхвата на защитените по закон и по „Натура 2000“ зони, граничат с такива. Следователно „реализацията на така заявения ПУП-ПРЗ за гореописаните селищни образувания има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в защитена зона BG0000209 „Пирин“ за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна“.

Според екоинспекторите има риск от „фрагментиране на природните местообитания“, „прекъсване на биокоридори“, „вероятност за промяна на ландшафта“, промени във вида, числеността и структурата на популациите и др.

„Очаква се кумулиране на отрицателни въздействия върху защитените зони и предмета на опазване в тях в резултат от сумарното въздействие на предвижданията на ПУП-ПРЗ и осъществените одобрени, но нереализирани до момента или планирани други инвестиционни предложения, планове, програми, проекти“, се посочва в заключение в становището на екоинспекцията.

Срещу разрешаването на строителство в национален парк „Пирин“ тази вечер ще има протести в 10 български града.

В София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново, Дупница, Свищов и Свиленград граждани ще протестират срещу приетото от правителството на 28 декември 2017 г. решение за отваряне за строителство на 48% от територията на парка. Протестиращите настояват както да се отмени решението на Министерския съвет, така и за оставка на министъра на околната среда и водите Нено Димов.

В София шествието тръгва в 18:30 ч. от паметника на Алеко Константинов на „Витошка“.

 

Категории АкцентЕтикети , ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *