По следите на дисертацията на д-р Борисов. По какво е доктор премиерът

По следите на дисертацията на д-р Борисов. По какво е доктор премиерът

„Давам думата на г-н Бойко Борисов, министър-председател на република България, който е и наш академичен колега като доктор по психология и бивш ръководител на катедра в Академията на МВР.“

Така ректорът на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) проф. Стати Статев представи премиера Бойко Борисов преди лекцията му, изнесена в понеделник. Събитието беше представено като „публична академична лекция“ на тема „България, Балканите, Европа и светът“.

„Тази лекция е знак на уважение към академичната общност на УНСС – най-големият и най-старият бизнес университет“, добавя ректорът при представянето на премиера Борисов.

Следва лекция на премиера, в която той застъпва главно теми за сигурността в Европа, за интеграцията на Западните Балкани в ЕС на мястото на Великобритания и др. Борисов без съмнение има политическия опит, а навярно и познания за подобен вид лекция.

По каква наука обаче е доктор премиерът?

Въпроса задава журналистът Иван Бакалов в свой текст в сайта е-vestnik.bg. На практика Борисов не е никакъв доктор, коментира Бакалов. Премиерът прави дисертация през 1989 г. и получава титлата кандидат на науките. Кандидат на физкултурните науки. Тогава има друга система за научни звания. След промените в закона кандидатите на науките от миналото са приравнени към доктор на науките днес. Но вече няма и категория „физкултурни науки”, затова дисертацията на Борисов е категоризирана в „психология”. И той някак изведнъж става „доктор по психология”.

Каква е темата на дисертацията му? Забележителен труд – „Психофизическа подготовка на оперативния състав на противопожарна охрана за действие в екстремална ситуация на пожар”. „Типична измислена тема за тогавашното Милиционерско училище, както наричаха още Школата в Симеоново. Сега е Академия на МВР“, пише Бакалов.

„Студия Трансмедия“ също проучи въпроса с дисертацията на Бойко Борисов. Справка в Националния център за информация и документация (НЦИД) показва, че на името на Бойко Методиев Борисов наистина има присъдена научна степен „кандидат на науките“ със специален научен съвет „Физкултурни науки“. Има издадена диплома No: 20109 / 08.05.1990, която е утвърдена с Протокол No: 1 / 11.04.1990.

НЦИД дава кратко описание на научния принос, който дисертацията е дала:

„Създадена е система за класификация на пожарите по екстремалност, на базата на интегралните фактори на екстремално въздействие на средата, степен на трудност и опасност и са разкрити значителни корелационни връзки между определени физически и психически качества, които служат като база за разработване на ефективен учебно-тренировъчен процес. Създаден е лабораторен комплекс с широки възможности за подготовка на служителите от противопожарната охрана, чрез моделиране на различни екстремални ситуации при пожар, който представлява и аргумент за надежден подбор на кандидат-курсантите за Факултет „Противопожарна охрана“ и кандидат – служителите. Създадени са и са апробирани нови надеждни методи за измерване на психофизическата и физическата готовност за действие в екстремална ситуация при пожар чрез съчетаване на механични устройства за управление и обработване на информацията. Разработени са модели за ефективна психофизическа подготовка на курсантите от Факултет „Противопожарна охрана“  и служителите с различен срок на обучение и подготовка и са разработени нормативи. Има 8 приложения, 22 таблици, 3 чертежа, 28 графики и 5 схеми.“

В публикацията си е-vestnik цитира данни, според които за научна разработка премиерът Борисов е изследвал 656 пожарникари за психическа и физическа годност, „чрез тестове, наблюдения, беседи и анкети”. Дисертацията имала и внушителен списък на използвана литература от 133 заглавия, които започват с Маркс и Енгелс. Има и заглавия на руски, както му е редът, а накрая в списъка има и литература на английски и немски.

„Студия Транмедия“ заяви, че искае да получи копие от научната работа на д-р Борисов.

 

 

Категории Акцент-2, АнализЕтикети , ,

Автор: Мирослав Иванов

Мирослав Иванов се занимава с финансова журналистика повече от 10 години - по-голямата част от тях в печатни медии. Работил е за водещи икономически всекидневници в България, като „Пари“, а след придобиването му от Икономедиа и за наследника му „Капитал daily”. Има опит и от онлайн медии, включително и от поддържания от него блог. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *