Разходите за научна и изследователска дейност в България се сриват

Разходите за научна и изследователска дейност в България се сриват

Разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) през 2016 г. са били 734.0 млн. лв., което е с 13.7% по-малко в сравнение с предходната година, съобщиха от НСИ. Интензивността на НИРД (измерена като процент на разходите за НИРД от БВП) също намалява спрямо предходната година – от 0.96% през 2015 г. на 0.78% през 2016 г.

По този показател България остава далеч зад средното ниво за Европейския съюз, където разходите за научна и развойна дейност формират малко над 2% от БВП.

Намалението на общите разходи за НИРД през 2016 г. спрямо предходната година се дължи в най-голяма степен на сектор „Предприятия”, където разходите за НИРД намаляват с 86.2 млн. лв., или с 13.8%.

Сектор „Предприятия” продължава да бъде най-големият от четирите институционални сектора, в които се осъществява НИРД, с дял от 73.3% от общите разходи за НИРД. Следват секторите „Държавно управление”, „Висше образование” и „Нетърговски организации” с дялове съответно от 21.2, 5.2 и 0.3%. Научноизследователската и развойна дейност се финансира от държавния бюджет, бизнеса, други национални източници и от чужбина.

Категории Акцент-2, Цивилизация

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *