Борбата с домашното насилие е бизнес за милиони

Борбата с домашното насилие е бизнес за милиони

Ефектът от дейността на институции и неправителствени организации обаче се оказва повече от незадоволителен

 

Само в рамките на последните два месеца две жени бяха убити в София от доскорошните си партньори, въпреки множеството жалби и дори наличието на ограничителни заповеди. България отново ще бъде порицана от Комитета за премахване на дискриминацията по отношение на жените на ООН.

Доклад, отразяващ постигнатите резултати по Плана за действие за изпълнение на Заключителните препоръки към България, отправени от Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените, който правителството трябва да приеме, разкрива, че борбата с домашното насилие се оказва бизнес за милиони. Ефектът от дейността на институции и неправителствени организации обаче се оказва повече от незадоволителен, предава БГНЕС. През месец февруари 2017 г. жалба на жертва на насилие е обявена за допустима пред Комитета.

„Жалбоподателката Станислава Лазарова чрез своите адвокати е предприела всички възможни действия, регламентирани от българското законодателство за защита от домашно насилие, като е поискала издаване на заповед за защита от Пловдивския районен съд (дело № 7444/2014 г.) и е търсила многократно съдействие от Дирекция за социално подпомагане и от полицейските органи. Тези действия не са довели до желания от жалбоподателката резултат – преустановяване на проявите на домашно насилие, въпреки законосъобразните действия на горепосочените органи, в рамките на тяхната функционална компетентност“, става ясно от проекта на доклад, който правителството ще разгледа в края на месец септември.

Документът подробно описва множеството проекти срещу домашното насилие, които са били реализирани в последните години у нас. Проектите са били насочени към осигуряване на закрила на жертви на домашно насилие и обучение на магистрати и полицейски служители. Голяма част от финансирането е идвало по европейски програми и по конкретно по Програма БГ 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” на Норвежкия финансов механизъм, с оператор МВР.

Един от тези проекти е на стойност 267 305 евро, от които 15% е националното съфинансиране. В рамките на проекта “Подобряване на националната правна рамка в съответствие със стандартите на Съвета на Европа и укрепване на капацитета на компетентните институции, занимаващи се със случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак”, през 2016 г. полицията е разработила Наръчник за обучение на обучители “Повишаване на професионалния капацитет на българската полиция за справяне със случаи на домашно насилие и насилие над жени”.

Разработен е и Методически наръчник за работа на полицейски служители по случаи на домашно насилие и насилие основано на пола. Проведени са две тридневни обучение в София, в което са участвали общо 56 обучители на полицейски служители. Проведени са и три двудневни семинари за обучение на самите полицаи. Семинарите са били в Банкя, Стара Загора и курорта “Св. Константин и Елена”.

На тях са били обучени 180 полицаи от 180 Районни управления на МВР работещи по проблемите на домашното насилие. В учебната програма на Академията на МВР има отделено специално място на проблематиката свързана с защита правата на човека и равнопоставеността между половете.

През 2012 г. Националният институт на правосъдието е разработил програма, посветена на мерките за защита от домашно насилие в рамките на дистанционното обучение на магистрати. В пилотното обучение са взели участие 38 магистрати (36 съдии и 2-ма прокурори), 1 държавен съдебен изпълнител, 2-ма експерти на Министерството на труда и социалната политика.

Същият дистанционен курс е проведен и през 2013 г. с участието на 36 магистрати. В края на месец юли 2015 г. програмният оператор по Програма БГ 12 “Домашно насилие и насилие основано на полов признак, т.е. МВР, финализира оценката на получени проектни предложения за „Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие”, както следва:

  1. Асоциация „Деметра” в партньорство с Община Бургас и Сдружение „Бизнес център – Бургас”, проект „Да окажем по-ефективна помощ и достигнем до скритото домашно насилие“. Обща стойност на проекта: 54 430 евро.
  2. Фондация „ Ес О Ес – Семейства в риск”, проект „Наименование на скритото домашно насилие чрез въвеждане на мобилни и гъвкави услуги в област Варна и област Добрич”. Обща стойност на проекта: 52 968 евро.
  3. Фондация „Български център за джендър изследвания” в партньорство с Фондация „Толерантност и взаимопомощ” – Хасково, проект „Обединени срещу насилието”. Обща стойност на проекта: 76 602 евро.
  4. Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Знание, успех, промяна” в партньорство със Сдружение „Заедно за успех” и СНЦ в обществена полза „Алфа-2012”, проект „Консултативен център за превенция и рехабилитация на лица, пострадали от ДН, деца в риск и интеграцията им в семейството и общността”. Обща стойност на проекта: 57 642 евро.
  5. Сдружение с нестопанска цел „Балкани без граници” в партньорство със СНЦ „Ръка за ръка”, проект „Консултативен център за подкрепа на жертви на домашно насилие-избор и нова възможност за пострадалите жертви”. Обща стойност на проекта: 54 560 евро.

Преди две години, отново по Програма БГ 12, одобрение получават проектни предложения и за “Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак”, както следва:

  1. Фондация „Асоциация Анимус” в партньорство с REFORM – ressurssenter for meen/resource center for men (Норвегия) проект „Цялостен интердисциплинарен подход в подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие основано на полов признак чрез предоставяне на услуги“. Обща стойност на проекта: 206 021 евро.
  2. Община Русе в партньорство със Сдружение „Русенска католическа организация – Каритас“ проект „Кризисен център на територията на община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“. Обща стойност на проекта: 684 143 евро.

На 23 юни в София 29-годишната студентка Виола Николова бе убита от приятеля си – наркозависимият Стефан Станев. След престъплението стана ясно, че срещу Станев са подавани пет жалби за заплахи от бившата му съпруга и нейните майка и сестра, но институциите не са предприели действия по разследване на сигналите. На 18 август в столицата, публично бе застреляна 42-годишната Елена Василева.

Ден преди да бъде застреляна, Елена е подала пореден сигнал срещу съпруга си, с когото вече не живеели заедно, заради заплахи. Преди шест години съдът издал ограничителна заповед на Венцислав Василев, с която му се забранявало да се доближава до 22-години по-младата си бъдеща жертва, но мъжът системно я е нарушавал.

Категории Общество, ПолитикаЕтикети , , , ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *